Integrated Marine Information System | Scheldemonitor
Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Meer:  Instituten | Dataset 
Engelstalige titel: The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 4
Periode: Juni 2006 tot 2009
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Fytoplankton
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituten (2)  Top | Dataset 
  • Universiteit Gent; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Abstract:
Deze studie maakt het 4de perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

Dit perceel betreft de monitoring van fytoplankton. Fytoplankton is belangrijk, zowel als onderdeel binnen de koolstofcyclus als binnen het voedselweb. Totaal chlorofyl a kan worden gebruikt als maat voor de totale fytoplanktonbiomassa. De ecologische modellering vereist een opsplitsing van het totaal fytoplankton in ‘Diatomeën zoetwater’, ‘Diatomeën brakwater’, ‘Algen (overige) zoetwater’ en ‘Algen (overige) brakwater’.

Dataset  Top | Instituten 
  • OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde, meer

 Top | Instituten | Dataset