Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Residuele zandtransporten in de Westerschelde
Storm, C. (1996). Residuele zandtransporten in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS-96.837X. RWS, RIKZ: Middelburg. 72 pp.
Deel van: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, meer

Beschikbaar in  Auteur 

Auteur  Top 
  • Storm, C.

Abstract
    Grootschalige morfologische veranderingen in de Westerschelde kunnen alleen optreden doordat sediment netto in een bepaalde richting wordt verplaatst. Deze residuele sedimenttransporten in eb- of vloedrichting worden veroorzaakt door ruimtelijke verschillen in sedimenttransporten. Daarnaast vindt kunstmatig sedimenttransport plaats in de vorm van onderhoudsbaggerwerk, waarbij er een retourstroming lijkt plaats te vinden van stort- naar baggerlocaties. Gepoogd wordt inzicht te verkrijgen in deze beide sedimentverplaatsingen en de interactie daartussen. Met deze kennis kunnen de bagger-, stort- en zandwinstrategieen worden geoptimaliseerd en ongewenste effecten worden geminimaliseerd.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur