Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie (UA)
www.ua.ac.be/main.aspx?c=*DEPBIO&n=3458
Out of use record
This institute has changed, see institute underneath
Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (UA-ECOBE), more

English name: Polar Ecology, Limnology, Geomorphology
Parent institute: Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie (UA), more

Thesaurus terms (6) : Biogeography; Diatoms; Geomorphology; Limnology; Palaeoecology; Taxonomy
Taxonomic terms (4) : Amoebida [WoRMS]; Bacillariophyceae [WoRMS]; Protozoa [WoRMS]; Testacea
Address:
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Belgium

Tel.: +32-(0)3-820 28 65
Fax: +32-(0)3-820 29 50
E-mail:
 Publications | Projects 
 
Type: Scientific

Persons formerly associated with this organization (4)  Top | Publications | Projects 

Abstract:
Biogeography, community structures and (paleo-)ecology of testate amoebae and diatoms in the Arctic and Antarctic.

Publications (3)  Top | Projects 
  ( 1 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Jacobs, S.; Beauchard, O.; Teuchies, J.; van Liefferinge, C.; Temmerman, S.; Vandenbruwaene, W.; Meire, P. (2008). Natuurontwikkeling in het Lippenbroek. Herstel van estuariene natuur via een gecontroleerd gereduceerd getij. Natuur.Focus 7(1): 21-27, more
 • Vandenbruwaene, W. (2011). Tidal channel development and the role of vegetation: fundamental insights and application for tidal marsh restoration. PhD Thesis. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie en Geomorfologie: Antwerpen. 140 pp., more
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006). Opslibbing van schorren en overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 32-40, more

Projects (8)  Top | Publications 
 • Climate change impacts on coastal wetlands, more
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, more
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, more
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, more
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, more
 • Interaction between water column and intertidal zones of Scheldt River: Biogeochemical cycles of C and N, more
 • Interactions between impoldering and water level changements along the Schelde estuary, more
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel 3, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects