Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Aanvulling Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal
(2002). Aanvulling Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal. Zeeland Seaports: Vlissingen. 27 + bijlagen pp.

Beschikbaar in

Trefwoorden
    Environmental effects
    ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
    Marien/Kust; Brak water

Abstract
    In de inspraak wordt vaak om verduidelijking gevraagd over gevolgen van de (toekomstige) status van de Kaloot als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Daarbij wordt onder andere gewezen op het conform deze richtlijnen doorlopen van een aantal stappen. Ook de Commissie M.E.R. vraagt op een aantal punten verduidelijking, onder meer met betrekking tot de vergelijking van het voorkeursalternatief en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). De Vogel- en Habitatrichtlijn en de consequenties die dat heeft voor het project Westerschelde Container Terminal worden in de volledig herziene deelstudie natuur en ecologie (bijlage 2) nader besproken. De vier stappen uit de richtlijn worden in dit rapport doorlopen zoals ze ook worden genoemd in het MER.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top