Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Zware metalen in intergetijdenzones van de Schelde [Heavy metals in intertidal zones of the Scheldt]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Release with permission of the appropriate parties

Beschrijving
Doctoraat, data en wetenschappelijke literatuur met betrekking tot het gedrag (mobiliteit en biobeschikbaarheid) van zware metalen in overstromingsgebieden en oeversedimenten van de Schelde. De data zijn verzameld in het kader van verschillende onderzoeksprojecten en zijn afkomstig van veldmetingen op verschillende locaties en experimenten op labo- en pilootschaal.

Scope
Thema's:
Watersamenstelling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Kwaliteit, Uiterwaarden, Zware metalen, ANE, Schelde-estuarium

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Parameter
Zware metalen

Bijdrage door
Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Groene Chemie en Technologie; Laboratorium voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie, meerdata creator

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Du Laing, G. (2006). Dynamics of heavy metals in reedbeds along the banks of the river Scheldt. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. ISBN 90-5989-147-3. 284 pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: experiment
Metadatarecord aangemaakt: 2007-11-08
Informatie laatst gewijzigd: 2007-12-06
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid