Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-2 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - watervogels [ME-2 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - waterbirds]
Citatie
Estuaries. Research Institute for Nature and Forest: Belgium; (2021): ME-2 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - waterbirds.
Contact:

Beschikbaarheid: CC0 Voor zover mogelijk onder de wet, heeft de persoon, die CC0 toegekend heeft aan deze dataset, afstand gedaan van alle auteurs- en aanverwante rechten.

Beschrijving
Monthly counts of observed waterbirds for the Zeeschelde and its tributaries. meer

Since October 1991, the number of waterbirds are monthly counted by INBO along the Zeeschelde, from the Belgian-Dutch border to Ghent. Originally, counting occurred during winter (October - March), from 1993 counting also occurs during the summer. Summer counts (April (except June) - September) between Antwerp and Ghent stopped in 2018/19. In summer, counting is only done on an area-wide basis in June. Since the winter of 1995/1996, counting has also been done along the Rupel (Rupel estuary - sas van Wintam). Countings are done from a boat at low tide and spread over three days. All waterfowl species (and waders) are counted since the beginning, gulls and terns are counted since October 1999. Counts along the tributaries (except the part between the Rupel estuary to Wintam) occur from the river bank by volunteers. Gulls, terns, curlews, lapwings and moorhens have been counted along the tributaries since October 1999.

Scope
Thema's:
Biologie > Ecologie - biodiversiteit, Biologie > Vogels, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Watervogels, België, Zenne R., België, Dijle R., België, Durme R., België, Rupel R., België, Zeeschelde

Geografische spreiding
België, Zenne R. [Marine Regions]
België, Dijle R. [Marine Regions]
België, Durme R. [Marine Regions]
België, Rupel R. [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 15 Oktober 1991 [Gestart]
Elk seizoen

Parameter
Aantal vogels

Bijdrage door
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME: Monitoring Estuary. Monitoring van het estuarium van de Zeeschelde, meer
Dataset delen:
ME-2a. Boottellingen van watervogels langsheen de Zeeschelde sinds 1991, meer
ME-2b. Tellingen van Krakeend en Wintertaling op de Zeeschelde, meer
ME-2c. Habitat detailtellingen watervogels langs de Zeeschelde, meer
ME-2d. Invloed van voedselaanbod en verstoring op de verspreiding van de Bergeend Tadorna tadorna langs de Zeeschelde, meer
ME-2e. Wekelijkse gedragsobservatie van wintertalingen (nov. - apr.) en simultane benthosbemonstering, meer
ME-2f. Wintertellingen Canadese Ganzen langs de Zeeschelde, België, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Wijnhoven, S. et al. (2012). Ecologisch functioneren en diversiteit soorten. Rapportage in het kader van het project ‘Ontwikkeling Evaluatiemethodiek MONEOS’ en hoofdstuk 6 van het eindrapport ‘Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium'. Monitor Taskforce Publication Series, 2010-12. NIOO-CEME: Yerseke. 160 pp., meer
Speybroeck, J. et al. (2011). Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. 2de rapportage van de projectmonitoring periode 2006-2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.21. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 134 + kaarten + bijlagen pp., meer
Holzhauer, H. et al. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Fase 2. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 268 pp., meer
Maris, T. et al. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., meer
Van Eck, B.T.M. et al. (2010). Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. Deltares/INBO/NIOO/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/VLIZ: [s.l.]. 456 pp., meer
Van Ryckegem, G. et al. (2020). MONEOS – Datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2018-2019. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapport geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(38). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 156 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.18656743, meer
Van Ryckegem, G. et al. (2015). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2014. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.8990774. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 179 pp., meer
Van Ryckegem, G. et al. (2016). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2015: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.12078839. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 178 pp., meer
Van Ryckegem, G. et al. (2017). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2016: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(37). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 215 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.13479033, meer
Van Ryckegem, G. et al. (2018). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2017: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(74). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 198 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.15000892, meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2013). MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 102 pp., meer
Van Ryckegem, G. et al. (2014). MONEOS – Geïntegreerd datarapport: INBO: toestand Zeeschelde 2013 Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.2646963. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 137 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
Van Braeckel, A. et al. (2019). MONEOS monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie en diversiteit habitats. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 33. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 66 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.16703072, meer
Holzhauer, H. et al. (2011). Scheldt Estuary Evaluation Methodology: Phase 2. Deltares/Universiteit Antwerpen/Ecosystem Management Research Group: Delft. 20 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2009-03-13
Informatie laatst gewijzigd: 2021-01-07
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid