Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Verandering van de kantelindex per macrocel van de Westerschelde

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1951 - 2002
Niet relevant

Parameter
Kantelindex van de vaargeul

Bijdrage door
Deltares, meer
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
(2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 17 pp., meer
Gebruikt in deze dataset
Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-08-20
Informatie laatst gewijzigd: 2010-08-20
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid