Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL biologisch monitoring netwerk [MWTL biological monitoring network]
Contact: Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer

Beschikbaarheid: Voor meer informatie over de restricties, gelieve contact op te nemen via de hogervermelde contactgegevens.

Beschrijving
Het biologisch meetnet is bedoeld voor de monitoring van de essentiële onderdelen van de voedselketen: van eencellige planten, zoals algen, tot vogels en zeehonden. De doelen van het biologisch meetnet zijn: * evaluatie van nationale en internationale beleidsdoelen; * signalering van onverwachte veranderingen in het systeem. De verschillende onderdelen van het biologische meetnet produceren belangrijke informatie over: * de kwaliteit van water en bodem; * het ecosysteem als geheel; * het succes van maatregelen om watersystemen natuurlijker en dynamischer in te richten. Alle meetgegevens verschijnen in onder meer Natuurcompendium, Milieubalans en Water-in-Beeld en staan tevens in DONAR. meer

Monitoring van de verschillende levensgemeenschappen in zout en brak water geschiedt door representatieve soorten te meten. De methode om gegevens te verzamelen varieert nogal per groep. Broedvogels en zoogdieren worden geteld (vanaf de wal, vanuit boten en vliegtuigen) evenals amfibieën. Vissen worden gevangen (speciaal of als bijvangst), geteld, gemeten en gedetermineerd, afhankelijk van de benodigde gegevens. Vegetatie wordt in kaart gebracht, bodemfauna en plankton worden bemonsterd en geanalyseerd. De hele voedselketen komt zo, verdeeld over een aantal groepen, aan bod. Met het biologisch meetnet worden veranderingen in het ecosysteem gesignaleerd en beleidsdoelen getoetst. Het ecologisch functioneren van een watersysteem kan dankzij het meetnet in verband worden gebracht met de gebruiksfuncties die het heeft. Biologische gegevens dragen dus direct bij aan integraal waterbeheer.

Scope
Thema's:
Biologie
Kernwoorden:
Marien, Brak water, Biological monitoring, Biologie

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meerdata beheerder

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL monitoring netwerk, meer
Dataset delen:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
DONAR: Data Opslag Natte Rijkswaterstaat, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-11-25
Informatie laatst gewijzigd: 2017-06-12
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid