Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Zoute Ecotopen Westerschelde 2012 [Salt Ecotopes Westerschelde 2012]

Beschikbaarheid: CC0 Voor zover mogelijk onder de wet, heeft de persoon, die CC0 toegekend heeft aan deze dataset, afstand gedaan van alle auteurs- en aanverwante rechten.

Beschrijving
Van de Westerschelde is in 2012 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) en laseraltimetrie (hoogte). De geomorfologische kaart wordt met behulp van luchtfoto's geproduceerd. De droogvalduur- en stromingskaart worden gemodelleerd. Voor de zoutkaart wordt voor de Westerschelde een vaste (OMES) grens gehanteerd. Naast de ecotopenkaart wordt een eco-elementenkaart samengesteld, met hierin informatie over: zeegras, mosselen, (Japanse) oesters. meer

Algemene beschrijving herkomst * Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen uit het intergetijdengebied samen te voegen. * Een kaart bestaande uit de karteergrens; * Een bodemhoogtekaart, die verkregen wordt door lodingsdata (diepte) en laseraltimetriedata (hoogte van de droogvallende delen) samen te voegen; * Een geomorfologische kaart, die vervaardigd is op basis van luchtfotointerpretatie en evt. aanvullend veldwerk; * Een droogvalduurkaart, op basis van modellering; * Een stromingskaart, op basis van modellering; * Een zoutkaart, waarbij voor de Westerschelde een vaste (OMES) grens gehanteerd wordt tussen brak en zout.

Scope
Kernwoorden:
Marien, Ecotopes, Geomorfologie, Intertidaal milieu, Intertidal Areas, Milieu, Natuur, Stroming, Zoute wateren ecotopen stelsel, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
31 December 2013

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meerdata eigenaar


Dataset status: Afgelopen
Data type: Kaarten/Geografische files
Datum van vrijgave: 2013-12-31
Metadatarecord aangemaakt: 2016-09-22
Informatie laatst gewijzigd: 2016-09-22
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid