Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Unité d’Océanographie Chimique (ULG)
www.co2.ulg.ac.be

Engelse naam: Chemical Oceanograpy Unit
Overkoepelend instituut: Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie (ULG-AGO), meer

Thesaurustermen (11) : Biogas; Chemische oceanografie; Education: Formation; Fosforcyclus; Koolstofcyclus; Koolstofdioxide; Nutrientencyclus; Research: Environment; Research: Environment (water); Stikstofcyclus; Trofische structuur
Geografische termen (2) : ANE, Noordzee [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Quartier Agora
Allée du 6 Août, 19
4000 Liège
België
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (3)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Voormalig geassocieerde personen (2)

Abstract:
De unité d’Océanographie Chimique van de Université de Liège werd een afzonderlijke onderzoeksgroep in het département d’Astrophysique, Géophysique et Océanographie in 1996, en vloeit voort uit het voormalige laboratoire d’Océanologie. Deze groep doet vooral onderzoek naar de biogeochemische cycli in oceanen, kustgebieden en estuaria, van tropische tot polaire gebieden, met een bijzondere focus op broeikasgassen zoals CO2, CH4, N2O en dimethylsulfide (DMS). Sleutelmomenten sinds het bestaan van de groep zijn onder meer een publicatie in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift ‘Science’ over CO2-emissies vanuit Europese estuaria (Frankignoulle et al. 1998 - Science), een publicatie van de eerste synthese van CO2-fluxen in kustmilieus (Borges, 2005 - Estuaries), een publicatie van de eerste berekeningen van de gasuitwisseling tussen zee-ijs en de atmosfeer (Delille et al. 2007 - Limnology and Oceanography) en de eerste metingen van CO2-fluxen via eddy-covariantie op Antarctisch zee-ijs.

Binnen de mariene en estuariene onderzoeksdomeinen doet deze onderzoeksgroep onderzoek naar de biogeochemische cycli in diverse systemen, zoals het Schelde-estuarium, de Belgische kustwateren, de Noordzee, de Golf van Biskaje, het Iberische kust-opwellingsysteem, de Middellandse Zee, mangrove ecosystemen, tropische estuaria, Arctisch en Antarctisch zee-ijs en de Zuidelijke Oceaan. Biogeochemische studies werden tevens uitgevoerd op coccolithoforen, op Posidonia oceanica grasvelden en kusthabitats van macrofyten. Verder bestudeert de groep het effect van de verzuring van de oceanen op de mariene biogeochemie en werd een globale synthese gemaakt van CO2-fluxen ter hoogte van het continentaal plat en van CO2- en CH4-fluxen in estuaria. In de toekomst zal deze onderzoeksgroep gassen blijven bestuderen die het klimaat beïnvloeden met een bijzondere nadruk op het bepalen van lange-termijn tijdsreeksen.

De unité d’Océanographie Chimique werkt nauw samen met enkele gerenommeerde nationale en internationale universiteiten en instituten zoals de Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Université Libre de Bruxelles, Bordeaux-I (Frankrijk), Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (Nederland) en de Universiteit van Dalhousie (Canada). Deze groep participeert tevens binnen diverse mariene onderzoeksprojecten, zoals het Europese COCOS-project (optimaliseren van de gegevensuitwisseling tussen verschillende projecten), CARBO-OCEAN (naar een geïntegreerde beoordeling aangaande mariene koolstofbronnen en -sinks), PEACE (rol van pelagische calcificatie en export van carbonaatproductie in de klimaatsverandering) en het CANOPY-project (bepalen van de potentiële rol van de Zuidelijke bocht van de Noordzee en de zwaar vervuilde estuariumpluimen als bronnen of sinks voor atmosferisch CO2).

Publicaties (29)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  ( 27 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Royer, C.; Borges, A.V.; Martin, J.L.; Gypens, N. (2021). Drivers of the variability of dimethylsulfonioproprionate (DMSP) and dimethylsulfoxide (DMSO) in the Southern North Sea. Cont. Shelf Res. 216: 104360. https://hdl.handle.net/10.1016/j.csr.2021.104360, meer
 • Peer reviewed article Speeckaert, G.; Borges, A.V.; Champenois, W.; Royer, C.; Gypens, N. (2018). Annual cycle of dimethylsulfoniopropionate (DMSP) and dimethylsulfoxide (DMSO) related to phytoplankton succession in the Southern North Sea. Sci. Total Environ. 622-623: 362-372. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2017.11.359, meer
 • Peer reviewed article Gypens, N.; Borges, A.V.; Lancelot, C. (2009). Effect of eutrophication on air-sea CO2 fluxes in the coastal Southern North Sea: a model study of the past 50 years. Glob. Chang. Biol. 15(4): 1040-1056. hdl.handle.net/10.1111/j.1365-2486.2008.01773.x, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Ruddick, K.; Schiettecatte, L.-S.; Delille, B. (2008). Net ecosystem production and carbon dioxide fluxes in the Scheldt estuarine plume. BMC Ecology 8(1): 1-10. dx.doi.org/10.1186/1472-6785-8-15, meer
 • Peer reviewed article Gazeau, F.; Middelburg, J.J.; Loijens, M.; Vanderborght, J.P.; Pizay, M.D.; Gattuso, J.P. (2007). Planktonic primary production in estuaries: comparison of 14C, O2 and 18O methods. Aquat. Microb. Ecol. 46(1): 95-106. dx.doi.org/10.3354/ame046095, meer
 • Peer reviewed article Rochelle-Newall, E.J.; Winter, C.; Barrón, C.; Borges, A.V.; Duarte, C.M.; Elliott, M.; Frankignoulle, M.; Gazeau, F.; Middelburg, J.J.; Pizay, M.-D.; Gattuso, J.P. (2007). Artificial neural network analysis of factors controlling ecosystem metabolism in coastal systems. Ecol. Appl. 17(Supplement): S185-S196. hdl.handle.net/10.1890/05-1769.1, meer
 • Peer reviewed article Schiettecatte, L.S.; Thomas, H.; Bozec, Y.; Borges, A.V. (2007). High temporal coverage of carbon dioxide measurements in the Southern Bight of the North Sea. Mar. Chem. 106(1-2): 161-173. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2007.01.001, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Schiettecatte, L.S.; Abril, G.; Delille, B.; Gazeau, F. (2006). Carbon dioxide in European coastal waters. Est., Coast. and Shelf Sci. 70(3): 375-387. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2006.05.046, meer
 • Peer reviewed article Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; van der Zee, C.; Brion, N.; Borges, A.V. (2006). Time series of the partial pressure of carbon dioxide (2001-2004) and preliminary inorganic carbon budget in the Scheldt plume (Belgian coastal waters). Geophys. Res. Abstr. 8: 07238, meer
 • Peer reviewed article Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; van der Zee, C.; Brion, N.; Borges, A.V. (2006). Time series of the partial pressure of carbon dioxide (2001-2004) and preliminary inorganic carbon budget in the Scheldt plume (Belgian coastal waters). Geochem. Geophys. Geosyst. 7(6): 16 pp. dx.doi.org/10.1029/2005GC001161, meer
 • Peer reviewed article Gazeau, F.; Gattuso, J.P.; Middelburg, J.J.; Brion, N.; Schiettecatte, L.-S.; Frankignoulle, M.; Borges, A.V. (2005). Planktonic and whole system metabolism in a nutrient-rich estuary (the Scheldt estuary). Estuaries 28(6): 868-883. hdl.handle.net/10.1007/BF02696016, meer
 • Peer reviewed article Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; Van der Zee, C.; Frankignoulle, M.; Borges, A.V. (2005). Four years of dissolved inorganic carbon dynamics along the Belgian coast. Geophys. Res. Abstr. 7(07276): 1, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Delille, B.; Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; Abril, G.; Frankignoulle, M. (2004). Gas transfer velocities of CO2 in three European estuaries (Randers Fjord, Scheldt, and Thames). Limnol. Oceanogr. 49(5): 1630-1641. dx.doi.org/10.4319/lo.2004.49.5.1630, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Vanderborcht, J.P.; Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; Ferrón-Smith, S.; Delille, B.; Frankignoulle, M. (2004). Variability of the gas transfer velocity of CO2 in a macrotidal estuary (the Scheldt). Estuaries 27(4): 593-603, meer
 • Peer reviewed article Gazeau, F.; Borges, A.V.; Schiettecatte, L.-S.; Middelburg, J.; Frankignoulle, M.; Gattuso, J.P. (2004). Pelagic metabolism of the Scheldt estuary on an annual scale. Geophys. Res. Abstr. 6(05737): 2, meer
 • Peer reviewed article Gazeau, F.; Smith, S.V.; Gentili, B.; Frankignoulle, M.; Gattuso, J.P. (2004). The European coastal zone: characterization and first assessment of ecosystem metabolism. Est., Coast. and Shelf Sci. 60(4): 673-694. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2004.03.007, meer
 • Peer reviewed article Gypens, N.; Borges, A.V.; Lancelot, C. (2004). Mechanisms controlling the air-sea exchanges of CO2 in the eutrophicated coastal waters of the southern bight of the North Sea: a modelling study. Geophys. Res. Abstr. 6(04690): 1, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Delille, B.; Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; Abril, G.; Frankignoulle, M. (2003). Gas transfer velocities of CO2 in three European estuaries (Randers Fjord, Scheldt and Thames). Geophys. Res. Abstr. 5(03687): 1, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Frankignoulle, M. (2003). Distribution of surface carbon dioxide and air-sea exchange in the English Channel and adjacent areas. J. Geophys. Res. 108(C3140): 14 pp. dx.doi.org/10.1029/2000JC000571, meer
 • Peer reviewed article Gazeau, F.; Gattuso, J.-P. (2003). Pelagic metabolism of the Scheldt estuary measured by the oxygen method. Geophys. Res. Abstr. 5(03175): 1, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Frankignoulle, M. (2002). Aspects of dissolved inorganic carbon dynamics in the upwelling system off the Galician coast, in: Frankignoulle, M. (Ed.) Exchange Processes at the Ocean Margins. Selected papers from the 32nd International Liège Colloquium on Ocean Hydrodynamics, held in Liège, Belgium on May 8-12, 2000. Journal of Marine Systems, 32(Special Issue 1-3): pp. 181-198. dx.doi.org/10.1016/S0924-7963(02)00031-3, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Frankignoulle, M. (2002). Distribution and air-water exchange of carbon dioxide in the Scheldt plume off the Belgian coast. Biogeochemistry 59(1-2): 41-67. hdl.handle.net/10.1023/A:1015517428985, meer
 • Peer reviewed article Borges, A.V.; Frankignoulle, M. (2002). Distribution of surface carbon dioxide and air-sea exchange in the upwelling system off the Galician coast. Global Biogeochem. Cycles 16(4): 4/1-14. dx.doi.org/10.1029/2000GB001385, meer
 • Peer reviewed article Frankignoulle, M.; Middelburg, J.J. (2002). Biogases in tidal European Estuaries: the BIOGEST project. Biogeochemistry 59(1-2): 1-4. dx.doi.org/10.1023/A:1015544311392, meer
 • Peer reviewed article Abril, G.; Frankignoulle, M. (2001). Nitrogen-alkalinity interactions in the highly polluted Scheldt basin (Belgium). Wat. Res. 35(3): 844-850. hdl.handle.net/10.1016/S0043-1354(00)00310-9, meer
 • Peer reviewed article Frankignoulle, M.; Borges, A.V. (2001). Direct and indirect pCO2 measurements in a wide range of pCO2 and salinity values (the Scheldt Estuary). Aquat. Geochem. 7(4): 267-273. dx.doi.org/10.1023/A:1015251010481, meer
 • Peer reviewed article Abril, G.; Etcheber, H.; Borges, A.V.; Frankignoulle, M. (2000). Excess atmospheric carbon dioxide transported by rivers into the Scheldt Estuary = Excès de gaz carbonique atmosphérique apporté par les fleuves à l’estuaire de l’Escaut. C. r. Acad. sci., Sér. 2, Sci. terre planètes 330(11): 761-768. dx.doi.org/10.1016/S1251-8050(00)00231-7, meer
 • Gazeau, F.; Borges, A.V.; Schiettecatte, L.-S.; Middelburg, J.; Frankignoulle, M.; Gattuso, J.P. (2004). Pelagic metabolism of the Scheldt estuary measured by the oxygen method on an annual scale, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 49, meer
 • Schiettecatte, L.-S.; Frankignoulle, M.; Chou, L.; Borges, A.V. (2004). Dissolved inorganic carbon cycle in the maximum turbidity zone of the upper Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 65, meer

Projecten (3)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • BIOGEST: Biogas transfer in Estuaries, meer
 • Carbon and nutrients cycles in the inner Scheldt estuary (Sainte-Anna), meer
 • EUROTROPH: Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems, meer

Datasets (3)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • BIOGEST project dataset: Biogas Transfer in Estuaria, meer
 • Continue registratie van anorganische en organische koolstof en geassociëerde parameters op het St. Anna station te Antwerpen, meer
 • EUROTROPH project dataset: Nutriënt cycli en de trofische status van kustecosystemen, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets