Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Fycologie (UGent)
www.phycology.ugent.be

Engelse naam: Phycology research group
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie (UGent), meer

Thesaurustermen (6) : Algen; Benthos; Nekton; Plankton; Taxonomie; Zeewieren
Taxonomische termen (4) : Algae [Algen]; Echinodermata [WoRMS]; Fungi [WoRMS]; Halymeniaceae Kützing [WoRMS]
Geografische termen (2) : ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]
Adres:
Campus De Sterre, S8
Krijgslaan 281
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 85 00
Fax: +32-(0)9-264 85 99
 Personen | Projecten | Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Projecten | Dataset 

Abstract:
De onderzoeksgroep Fycologie werd op het einde van de jaren ’90 opgericht en heette voorheen het laboratorium voor Morfologie, Ecologie en Systematiek van de Planten. Het gevoerde onderzoek is geleidelijk geëvolueerd van floristiek en beschrijvende taxonomie naar diversiteit, biogeografie, diversificatie en ontwikkelingsbiologie van mariene macrowieren (zeewier). Meer specifiek worden volgende thema’s bestudeerd:
- Ontwikkeling en levenscyclusregulatie van zeewier: de mechanismen en genen achter vruchtbaarheid en groei worden bestudeerd aan de hand van een reeks modelorganismen (bv. Ulva, Dictyota) gebruik makend van zowel genetische en genomics technieken als cultuurexperimenten;
- Evolutionaire dynamiek en biogeografie: de macro-evolutionaire studies trachten de vraag te beantwoorden met betrekking tot het succes of het verval van algengroepen. Dit omvat het bestuderen van relevante biologische, milieu en geologische data in een fylogenetische context;
- Bacteria-algen interacties: in samenwerking met het laboratorium voor Microbiologie (UGent) wordt de identiteit en rol van prokaryote symbionten van sifonale groene algen bestudeerd;
- Ruimtelijke en temporele analyse van de gemeenschappen en soortenvariatie: de acquisitie en integratie van ruimtelijke data met betrekking tot het mariene milieu en de toepassing op ecologische, biogeografische en evolutionaire vragen (ecologische niche modellering, remote sensing van ruimtelijke en tijdelijke veranderingen in zeewier gemeenschappen);
- Taxonomie en diversiteit: de onderzoeksgroep heeft een lange geschiedenis in dit onderzoeksveld en blijft hierop inzetten, met een focus op DNA-onderzoek en statistische morfometrie;
- Invasieve biologie: gebruikmakend van modelleringen wordt de verspreiding en potentiële range van invasieve macroalgen voorspeld. Hiervoor worden zowel correlatieve als mechanistische modelleringstechnieken aangewend. Deze laatste maakt gebruik van fysiologische data gerelateerd aan de groei onder verschillende milieucondities.

In de toekomst wil de groep een leidersrol opnemen in het beheer van biodiversiteitsinformatie en taxonomie van zeewieren. Verder participeert de onderzoeksgroep Fycologie in zowel binnenlandse als internationale onderzoeksprojecten en wordt er wereldwijd met diverse onderzoeksgroepen samengewerkt.

Projecten (4)  Top | Personen | Dataset 
  • AMIS: Algemene Milieu-impact Studie van de Zeeschelde (AMIS) deelstudie vegetatie en vegetatiemodellering, meer
  • BeRMS: Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
  • TIDESED: Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer

Dataset  Top | Personen | Projecten 
  • Microphytobenthos van het schelde estuarium (België/Nederland), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Projecten | Dataset