Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Svasek Hydraulics
www.svasek.com/


Adres:
Schiehaven 13G
3024 EC Rotterdam
Nederland

Tel.: +31-(0)10-467 13 61
Fax: +31-(0)10-467 45 59
E-mail:
 Personen | Publicaties 
 

Personen (3)  Top | Publicaties 

Publicaties (42)  Top | Personen 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Dam, G.; Bliek, A.J. (2013). Using a sand–mud model to hindcast the morphology near Waarde, the Netherlands. Maritime Engineering 166(2): 63-75, meer
 • Eikema, B.J.O.; Attema, Y.; Talstra, H. (2018). Verkennende studie naar het belang van golfopzet voor WBI2023. Svasek Hydraulics: Rotterdam. iv, 88 pp., meer
 • Poortman, S.E.; Bom, S.; De Wit, L.; Bliek, A.J. (2017). Modelling the Western Scheldt navigation channel spring tide eddy at Ossenisse, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 51, meer
 • (2013). Gebruik van nevengeulen voor binnenvaart. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 68 + bijlagen pp., meer
 • (2013). Actualisatierapport Delft3D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 40 pp., meer
 • (2013). Ontwikkeling mesoschaal Zeeschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 112 + bijlagen pp., meer
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2013). Vergelijking methodes overstromingsrisico. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 74 pp., meer
 • Cleveringa, J. (2013). Grootschalige sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 pp., meer
 • Cleveringa, J. (2013). Samenhang ontwikkelingen tijd- en ruimteschalen. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 73 pp., meer
 • Cleveringa, J. (2013). Ontwikkeling mesoschaal Westerschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 106 + bijlage pp., meer
 • Cleveringa, J.; Dam, G. (2013). Slib in de sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 35 pp., meer
 • Dam, G. (2013). Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 95 + bijlagen pp., meer
 • Dam, G. (2013). Harde lagen Westerschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Dam, G.; Poortman, S.E.; Bliek, A.J.; Plancke, Y. (2013). Long-term modeling of the impact of dredging strategies on morpho- and hydrodynamic developments in the Western Scheldt, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 739-752, meer
 • Dam, G.; Poortman, S. (2013). Morfologische lange termijn simulaties. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 63 pp., meer
 • Giardino, A. (2013). Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 4 + bijlage pp., meer
 • Heinis, F.; Taal, M. (2013). N2000-context. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 9 + bijlage pp., meer
 • Kuijper, K. (2013). Data-analysis water levels, bathymetry Western Scheldt. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 125 + annexes pp., meer
 • Kuijper, K. (2013). Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij in het Scheldeestuarium. Data-analyse en toepassingen analytisch model. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 109 pp., meer
 • Lipari, G. (2013). Mitigatie dwarsstroming Zuidergat. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 38 + bijlagen pp., meer
 • Mathys, M. (2013). Harde lagen Beneden-Zeeschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 14 pp., meer
 • Menninga, P.J.; Dam, G. (2013). Simulatie met effectanalyse op mesoschaal. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 + bijlage pp., meer
 • Poortman, S. (2013). Effect morfologie monding Westerschelde op getij. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 pp., meer
 • Santermans, J. (2013). Baggeren en storten. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 84 + bijlagen pp., meer
 • Taal, M.; Wang, Z.B.; Cleveringa, J. (2013). Synthese en conceptueel model. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 80 pp., meer
 • van der Werf, J.J.; Brière, C.D.E. (2013). Influence morphology on tide and sand transport. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 72 pp., meer
 • van Kessel, T.; van der Werf, J.; Giardino, A. (2013). Analyse alle havenstortvakken Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 56 + bijlagen pp., meer
 • van Kessel, T.; van der Werf, J.J.; Giardino, A. (2013). Analyse havenstortvak W13. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 34 pp., meer
 • Van Leeuwen, B. (2013). Probleemanalyse zandwinning. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 31 pp., meer
 • van Rijn, L.C. (2013). Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, part 2. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 73 + annexes pp., meer
 • Verheyen, B. (2013). Analyse stortvakken beneden-Zeeschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 82 + bijlagen pp., meer
 • Verheyen, B.; van Holland, G. (2013). Zeeschelde- nota analyse bodemligging. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 76 + bijlagen pp., meer
 • Wang, Z.B. (2013). Data-analyse waterstanden Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 23 pp., meer
 • Winterwerp, J.C. (2013). Response of tidal rivers to deepening and narrowing. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerp. 98 + annexes pp., meer
 • Dam, G. (2009). Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde: onderzoek naar de "kansrijk mits" projecten. Natuurherstel Hoofdplaatpolder en Ossenisse. Svasek Hydraulics/Provincie Zeeland: Rotterdam. 98 pp., meer
 • Dam, G.; Koks, L.; van Stichelen, K. (2008). Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde; Verkenning naar mogelijke gebieden en maatregelen. Ingenieursbureau Svasek: Rotterdam. 75+figuren pp., meer
 • van den Boomgaard, M.; Eikema, B.J.O. (2006). Rapportage veldmetingen Westerschelde januari 2003 t/m mei 2006. Svasek Hydraulics: Rotterdam. iii, 48 + appendices pp., meer
 • Gautier, C.; Les, B. (2003). Nadere uitwerking stormbelasting bij dijkschadegevallen: SWAN simulaties op de Westerschelde. Svasek Hydraulics: Rotterdam. 15 + figuren + appendices pp., meer
 • van Nood, M. (2001). Analyse morfologisch model Westerschelde. MSc Thesis. Technische Universiteit Delft/Svasek Hydraulics: Delft. xvi, 76 + bijlagen pp., meer
 • (1999). Zandwinning Westerschelde. Ingenieursbureau Svasek: Rotterdam. 29 + bijlagen pp., meer
 • (1994). Verklarend onderzoek drempels Westerschelde. Ingenieursbureau Svasek: [s.l.]. 82 + tabellen + figuren + bijlagen pp., meer
 • Deltares; SVASEK hydraulics [s.d.]. Hydrodynamiek en habitatgeschiktheid. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties