Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones

Engelstalige titel: Conservation Targets for Special Areas of Conservation (SAC) and Special Protection Area (SPA)
Referentie nr.: P106/BIOL004992
Acroniem: SPA/SAC
Periode: November 2002 tot November 2003
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Natuurbehoud
Geografische term: België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer

Abstract
Volgens artikel 6 van de habitatrichtlijn zijn de individuele lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat de habitattypes en soorten waarvoor deze gebieden werden aangewezen in stand gehouden worden en zelfs hersteld worden. Om een afdoende bescherming op lange termijn te verzekeren is het noodzakelijk onderbouwde doelstellingen voor habitats en soorten te beschrijven. In dit project zullen streefdoelen, of instandhoudingsdoelstellingen, worden opgesteld voor de speciale beschermingszones in de Zeehaven van Antwerpen. Naast een statistische analyse van de populatie- en oppervlakteveranderingen van internationale aandachtssoorten en -types tijdens de laatste 25 jaar, zullen functioneel-ecologische theorieën gebruikt worden als onderbouwing.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut