Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ecologisch belang van estuaria voor de mariene grondel Pomatoschistus minitus

Engelstalige titel: The impact of estuaries upon the goby Pomatoschistus minitus
Periode: Oktober 2002 tot December 2002
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Estuaria; Habitats; Habitats
Taxonomische term: Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) [WoRMS]
Geografische term: ANE, Noordzee [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, meer, coördinator

Abstract
Vele mariene vissoorten trekken in hun juveniele fase estuaria in. Estuaria worden daarom als kinderkamergebieden voor deze soorten beschouwd. Dit onderzoek richt zich op het kwantificeren van het belang van dit kinderkamerconcept. Hiervoor dienen vissen aan hun habitat toegekend te worden en dienen uitwisselingen tussen habitatten gekwantificeerd te worden. Het zuidelijk deel van de Noordzee en het Schelde-estuarium vormen hierbij ons studiegebied en de mariene grondelsoort, 'Pomatoschistus minutus' is de soort onder studie. Geochemische spoorelementen in otolieten (Sr/Ca) worden gebruikt om estuariene migranten van mariene residenten te onderscheiden in paaiende populaties. Hun individuele levensgeschiedenis zal hierbij gereconstrueerd worden Populatiedynamica en stabiele isotopenanalyse van de organen zal aangewend worden om de migraties tussen de paaigebieden en de estuariene gebieden te kwantificeren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut