Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Zandexport Westerschelde

Engelstalige titel: The export of sand in the Westerschelde
Overkoepelend project: LTV O&M Natuurlijkheid, meer
Status: Gepland

Thesaurusterm: Zand
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer, coördinator

Abstract
Er wordt een uitgebreide historische analyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre er bij de huidige zandexport sprake is van een trendbreuk of van een natuurlijke fluctuatie. Daarnaast zullen de sturende mechanismen verkend worden om een beeld te krijgen wat mogelijk de oorzaak is van deze omslag. Naast kennisontwikkeling over de reden van de omslag is het ook van wezenlijk belang om te weten wat de impact van de omgeslagen zandbalans is op de ecologie. Daarom zal tevens verkend worden in hoeverre de gesignaleerde export zich vertaalt in een (verhoogde) afname van ecologisch waardevolle gebieden.

Omdat het mondingsgebied van de Westerschelde onderdeel uitmaakt van het zogenaamde kustfundament, valt het onderwerp export Westerschelde(monding) ook binnen de scope van het Nederlandse project Kustlijnzorg. Binnen dit project wordt aandacht besteed aan de grootschalige zandbalans van Westerscheldemonding, Voordelta en het Belgische kustgebied.

Het identificeren en analyseren van de onzekerheden in de resultaten van de zandbalansstudies is van groot belang om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de omvang van zandimport en export. Deze activiteit wordt binnen het project Kustlijnzorg uitgevoerd.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut