Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts ... on the Left bank of the Schelde

Periode: Februari 2004 tot September 2004
Status: Afgelopen
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer, partner

Abstract
Volgens artikel 6 van de habitatrichtlijn zijn de individuele lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat de habitattypes en soorten waarvoor speciale beschermingszones werden aangewezen in stand gehouden worden en zelfs hersteld worden. Om een afdoende bescherming op lange termijn te verzekeren is het noodzakelijk onderbouwde doelstellingen voor habitatten en soorten te beschrijven. In dit project zullen de instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones (EU Vogelrichtlijngebied 79/409/EEG en EU Habitatrichtlijngebied 92/43/EEG) in de Zeehaven van Antwerpen opgesteld door Van Hove, Nijssen & Meire (2004) verder verfijnd worden. Er zal een wetenschappelijke onderbouwing ontwikkeld worden voor de ruimtelijke vertaling van de instandhoudingsdoelstellingen en 'maatregelen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut