Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoring verdieping Westerschelde: globale inschatting van kosten
Postma, R. (1993). Monitoring verdieping Westerschelde: globale inschatting van kosten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 16 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
    Marien; Brak water

Auteur  Top 
  • Postma, R.

Abstract
    In de komende jaren zal naar alle waarschijnlijkheid de vaargeul in de Westerschelde verdiept worden volgens het programma 48'/43'/38'. Daarmee samenhangend zullen oeververdedigingen worden aangelegd en worden meer en andere stortlokaties voor baggerspecie in gebruik genomen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur