Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Baggerslibproblematiek Kanaal van Terneuzen: juni 1981
(1981). Baggerslibproblematiek Kanaal van Terneuzen: juni 1981. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 7 + bijlagen pp.

Beschikbaar in

Trefwoorden
    Marien/Kust; Brak water

Abstract
    In het Belgische, maar ook in het Nederlandse gedeelte van het Kanaal van Terneuzen naar Gent vindt slibafzetting plaats, welke regelmatig verwijderd dient te worden, zodra deze gevaar of hinder voor de scheepvaart oplevert. De van het Nederlands gedeelte afkomstige baggerspecie werd vroeger in de Westerschelde gestort. Uit onderzoek is gebleken dat dit slib vooral veel zware metalen bevat, daarom is er besloten om het op land te bergen. Slibberging op het land heeft het voordeel boven storten in het water dat op het land de verontreiniging tot een bepaalde locatie beperkt blijft, terwijl in het water een grote verspreiding plaats vindt. Gekozen is voor de Axelse Vlakte hier kan worden uitgegaan van een slecht doorlatende ondergrond zodat het afstromende en percolerende water vanuit het slibdepot goed kan worden opgevangen in een kwelsloot rondom het depot.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top