Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Langetermijnvisie Schelde-estuarium: veiligheid in het Schelde-estuarium
HKV Lijn in Water (2000). Langetermijnvisie Schelde-estuarium: veiligheid in het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 50 pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
  Control > Flood control
  Flood prevention
  Marien; Brak water

Auteur  Top 
 • HKV Lijn in Water, meer

Inhoud
 • Vrisou van Eck, N.; Lammers, I.B.M. (2000). Workshop Veiligheid 2030: maatregelen voor het Schelde-estuarium, in: HKV Lijn in Water Langetermijnvisie Schelde-estuarium: veiligheid in het Schelde-estuarium. pp. 1-18, meer
 • Lammers, I.B.M.; Vrisou van Eck, N. (2000). Risicobepaling in Nederland en Vlaanderen: een vergelijking, in: HKV Lijn in Water Langetermijnvisie Schelde-estuarium: veiligheid in het Schelde-estuarium. pp. 2-29, meer

Abstract
  Dit rapport is opgebouwd uit de volgende delen:- Risicobepaling in Nederland en Vlaanderen, een vergelijking; en- Workshop 2030, Maatregelen voor het Schelde-estuarium.Beide delen dragen bij aan de deelvisie van de werkgroep Veiligheid, die wordt opgesteld ter voorbereiding op de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (2030). Naast de door de werkgroep Veiligheid te ontwikkelen deelvisie worden ook deelvisies ontwikkeld door de werkgroepen Toegankelijkheid en Natuurlijkheid.In het deel ”Risicobepaling in Nederland en Vlaanderen” zijn de resultaten beschreven van een vergelijkend onderzoek naar de in beide landen heersende en toekomstige veiligheidsbenaderingen. Het deel “Workshop 2030” beslaat het verslag van de workshop gehouden op 21 februari 2000, waaraan deel is genomen door vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de Administratie Waterwegen en Zeewegen (AWZ), de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen en het projectbureau Langetermijnvisie Schelde-estuarium.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur