Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vrachtregistratie van de verspreide baggerspecie in de Westerschelde. Opstellen van een registratiemethode om de vracht aan verontreinigingen in de verspreide baggerspecie uit de havens langs de Westerschelde te bepalen
Wijga, A. (1994). Vrachtregistratie van de verspreide baggerspecie in de Westerschelde. Opstellen van een registratiemethode om de vracht aan verontreinigingen in de verspreide baggerspecie uit de havens langs de Westerschelde te bepalen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 36 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
    Marien; Brak water

Auteur  Top 
  • Wijga, A.

Abstract
    Vrachtregistratie is de registratie van vrachten verontreinigde stoffen uit havens, verspreid door het storten van baggerspecie. In dit onderzoek is de vrachtregistratie onderzocht voor de Westerschelde. Gekeken wordt ook hoe invoering van vrachtregistratie in te passen is in toekomstig beleid. Na beschrijving van de Westerschelde wordt de hoeveelheid baggerspecie uit verschillende havenvakken in de periode 1988-1992 kwantitatief en kwalitatief onderzocht. Dit gebeurt o.a. met behulp van het berekeningsprogramma SPECIE 91. Onderzocht is het gehalte aan zware metalen, minerale olie, organochloorpesticiden, PCB's en PAK. Conclusies zijn: vrachtregistratie is bruikbaar voor beleidsevaluatie berekening via SPECIE 91 zorgt voor standaardisatie van de uitvoer van vrachten die gerapporteerd moeten worden aan de nationale (Directie Noordzee) en internationale kaders (commissie van Oslo en Parijs).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur