Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Verdieping Westerschelde; effecten van de bagger- en stortactiviteiten in de gemeente Hontenisse
de Jong, S.A. (1996). Verdieping Westerschelde; effecten van de bagger- en stortactiviteiten in de gemeente Hontenisse. Notities NWL, 96-23. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 21 + bijlagen pp.
Deel van: Notities NWL. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, meer

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
    Marien; Brak water

Auteur  Top 
  • de Jong, S.A., meer

Abstract
    In deze notitie worden de effecten van de verruiming van de vaargeul in de Westerschelde op het ecosysteem afgeleid uit: -veranderingen in habitat, en -veranderingen in het voedselweb. Inzicht in beide factoren is nodig om het totale effect van de verruimingsactiviteiten op de natuurwetenschappelijke waarde van het gebied te kunnen inschatten. Voorts worden de huidige en toekomstige baggeractiviteiten en stortactiviteiten binnen het gebied van de VBBW (Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Westerscheldemond) en de effecten hiervan op habitat en voedselweb beschreven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur