Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2003
van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (Ed.) (2004). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2003. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 26 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
    Management > Environment management
    ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
    Marien; Brak water

Auteurs  Top 
  • van Berchum, A.M., redacteur, meer
  • Adriaensen, M.A.M., redacteur

Abstract
    Door de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde gaan er natuurwaarden verloren. Deze natuurwaarden worden elders gecompenseerd. Voortvloeiend uit de ondertekening van de bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma Westerschelde (NCPW) wordt een jaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar buitendijkse natuurcompensatie projecten, binnendijkse natuurcompensatie projecten en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP) / Kreekherstel.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs