Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Naar een Europese watersysteembenadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek
Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese watersysteembenadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek. Water 10(60): 204-209
In: Water: Tijdschrift over Waterproblematiek. VLARIO vzw/vzw Water: Wijnegem. ISSN 0770-7193, meer
Ook verschenen in:
(1991). De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60). Water, Energie en Leefmilieu v.z.w. (W.E.L.): Wijnegem. 157-212 pp., meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  International cooperation
  Policies > Water policy
  Europa, Schelde R. [Marine Regions]
  Marien; Brak water

Auteurs  Top 
 • Saeijs, H.L.F., meer
 • Turkstra, E., meer

Abstract
  Allereerst worden de ontwikkelingen in het waterhuishoudkundig beleid van Nederland geschetst. Van een waterbeleid dat gericht was op het benutten van water als grondstof voor menselijk gebruik en misbruik tot een beleid waarbij bescherming van het milieu voorop staat, een integraal waterbeheer dat streeft naar een duurzame ontwikkeling. Schetst het Nederlandse internationale waterbeleid en de beleidsontwikkeling in het Nederlandse deel van de Schelde. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt ingegaan op de Nederlands-Belgische samenwerking op het gebied van het waterbeheer. Vervolgens komen de ontwikkelingen van het waterhuishoudkundig beleid in het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en in Frankrijk ter sprake. Bij een stroomgebiedbenadering is samenwerking tussen de betrokken landen van essentieel belang. Afsluiting van een Verdrag met betrekking tot de Schelde en Maas tussen België en Nederland is een belangrijke eerste formele stap naar samenwerking op dit gebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs