Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport natuur
(2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport natuur. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 147 + bijlagen pp.

Beschikbaar in

Trefwoorden

Project Top 
  • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, meer

Abstract
    Het basisrapport Natuur beschrijft de natuurstudie van de effecten van de verruiming van vaarweg en van de varianten van het storten van de aanlegbaggerspecie en het storten van de onderhoudsbaggerspecie op de ecologische ontwikkeling van het Schelde-estuarium, toegespitst op natuur- en habitattypen, aandacht¬soorten en het ecologische functioneren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top