Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Overzicht monitoringsdata Zeeschelde: beoordelen van de effecten van terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde
Gotjé, W.; Spier, J.L.; Janmaat, L.M. (2003). Overzicht monitoringsdata Zeeschelde: beoordelen van de effecten van terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. AquaSense: Amsterdam. 90 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Eindrapport

Trefwoorden
  Dumping
  Monitoring
  Wastes > Dredge spoil
  België, Beneden Zeeschelde [Marine Regions]
  Brak water

Auteurs  Top 
 • Gotjé, W.
 • Spier, J.L.
 • Janmaat, L.M.

Abstract
  Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Afdeling Maritieme Toegang, heeft AquaSense opdracht verleend de effecten van terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde te beoordelen aan de hand van de aanwezig monitoringsdata. Daarnaast zal het huidige monitoringsprogramma worden geëvalueerd in een tweede document. Het doel van het project is tweeledig namelijk:
  1. het uitvoeren van een ecologische beoordeling uitgaande van de bestaande gegevens
  2. het optimaliseren van het huidige monitoringsprogramma in functie van de beoordeling
  Op basis van de beschikbare gegevens zijn er geen negatieve ecologische effecten geconstateerd als gevolg van de stortwerkzaamheden. Grootschalige ecologische effecten zijn gezien de aard van de werkzaamheden in relatie tot de dynamiek van het systeem, de huidige ecologische situatie en de huidige waterkwaliteit ook niet direct te verwachten. Echter met de huidige monitoringsdata, het doel waarmee deze programma's zijn uitgevoerd (niet om effecten van stortwerkzaamheden te bepalen) en het ontbreken van een goede referentie zijn eventuele ecologische effecten ook niet makkelijk aan te tonen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs