Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde; Verkenning naar mogelijke gebieden en maatregelen
Dam, G.; Koks, L.; van Stichelen, K. (2008). Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde; Verkenning naar mogelijke gebieden en maatregelen. Ingenieursbureau Svasek: Rotterdam. 75+figuren pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden

Auteurs  Top 
  • Dam, G., meer
  • Koks, L.
  • van Stichelen, K.

Abstract
    De indeling van het rapport is als volgt: als eerste wordt een analyse gegeven van de processen in slikken en schorren (Hoofdstuk 2). Hierna worden de potentiële gebieden voor natuurherstel geselecteerd (Hoofdstuk 3). Een beschrijving van het gebruikte computermodel FINEL2d is gegeven in Hoofdstuk 4. Calibratie van het model heeft plaatsgevonden op de morfologische ontwikkelingen van het slik bij Waarde na de bouw van de strekdammen in de afgelopen jaren. Hierbij zijn de instellingen van het model zo gekozen dat de waargenomen morfologische ontwikkelingen goed berekend kunnen worden (Hoofdstuk 5).Vervolgens is per potentieel gebied bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de gewenste laagdynamische aanslibbingsgebieden te creëren. Met het FINEL2d model wordt vervolgens iedere ingreep doorgerekend voor 10 jaar. De beschrijving van de ingrepen, de modeluitkomsten, kosten van aanleg en conclusies ten aanzien van morfologische en ecologische ontwikkelingen worden per deelgebied in even zovele Hoofdstukken beschreven (Hoofdstuk 6 tot en met 12). Tenslotte worden in Hoofdstuk 13 de conclusies en aanbevelingen samengevat.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs