Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde
Plancke, Y.; Sas, M.; Heinis, F.; Ides, S. (2008). Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + 1 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Dumping
  Earth sciences > Geology > Geomorphology > Fluvial morphology
  Ecology
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Literature and desktop study
  Man-induced effects
  Topographic features > Channels > Navigational channels
  Wastes > Dredge spoil
  ANE, Nederland, Westerschelde, Plaat van Walsoorden [Marine Regions]
  Marien/Kust

Project Top | Auteurs 
 • Site-specific research to determine the disposal strategy, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  De Nota plaatrandstortingen biedt inzicht vanuit het determinatieonderzoek in de (uitvoeringstechnische)nadere randvoorwaarden voor de uitvoering van de plaatrandstortingen met het oog op een maximaleecologische winst. De Nota plaatrandstortingen zal als bijlage bij de vergunningsaanvragen en conceptbeschikkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerkenworden toegevoegd. De nota gaat in op de resultaten van het onderzoek zowel op het abiotisch vlak,als op de (ecologische) effecten van de plaatrandstortingen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs