Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Waterbodem- en palingpolluentenmeetnet: een tandem voor de waterbodemsanering
Belpaire, C.; De Cooman, W.; Goemans, G.; Onkelinx, T.; Quataert, P. (2006). Waterbodem- en palingpolluentenmeetnet: een tandem voor de waterbodemsanering, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1): pp. 1-8
In: (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout. 1-60 pp., meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
    Marien; Zoet water

Auteurs  Top 

Abstract
    Binnen het VMM waterbodemmeetnet wordt de waterbodemkwaliteit van 600 meetplaatsen in zowel bevaarbare als onbevaarbare waterlopen aan de hand van de Triade methode opgevolgd. De kwaliteitsbeoordeling is gebaseerd op een combinatie van chemische, biologische en ecotoxicologische parameters. Daarnaast is er een Vlaams palingpolluentenmeetnet dat wordt beheerd door het INBO. Dit meetnet beschikt momenteel over gegevens van ca 350 meetplaatsen op kanalen, rivieren en afgesloten watersystemen waar de concentratie van een reeks van PCB’s, zware metalen en pesticiden in paling opgevolgd wordt. Dit biedt ook de mogelijkheid om de biobeschikbaarheid van deze vervuilende stoffen aan te tonen. Via afstemming kunnen beide meetnetten een krachtiger beleidsinstrument betekenen voor de waterbodemsanering en het waterbeleid in brede zin. Er wordt nader ingegaan op de praktische implicaties van deze samenwerking rekening houdend met de historiek, eigenheid en complementariteit van beide meetnetten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs