Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Mesozooplankton in the Scheldt estuary. Carbon flows through the lower throphic levels
Langenberg, V.T. (2010). Mesozooplankton in the Scheldt estuary. Carbon flows through the lower throphic levels. Deltares: [s.l.]. 25 pp.

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Voorlopig rapport

Trefwoorden
    Aquatic communities > Plankton > Zooplankton
    Biological production > Secondary production

Auteur  Top 
  • Langenberg, V.T., meer

Abstract
    Om te begrijpen hoe de hogere trofische niveaus (zowel beschermde, commerciële en invasieve soorten) zich ontwikkelen bij het huidige beheer van de Schelde is het essentieel om informatie te verkrijgen over de lagere trofische niveaus. Het mesozooplankton vormt daarbij een onmisbare schakel tussen de primaire producenten en hogere niveaus en is dus onmisbaar om veranderingen in vis-, zeezoogdier- en vogelpopulaties te begrijpen. Dit rapport presenteert een overzicht van de bestaande literatuur betreffende het mesozooplankton voorkomen en functioneren in het zoute, brakke en zoete deel van de Schelde.Met betrekking tot de uitwisseling van nutriënten en koolstof tussen de verschillende trofische niveaus in het pelagiaal van de Schelde bleek het mesozooplankton een essentiële rol te vervullen binnen het ecosysteem functioneren. De zoöplankton gemeenschappen vertonen een gradiënt in functie van saliniteit, reageren relatief snel op milieuveranderingen (zoals debiet, ratio fytoplankton/detritus, opgelost zuurstof en troebelheid) en vertegenwoordigen een belangrijke bijdrage tot de biodiversiteit van het dierlijke leven in de Schelde.Daarnaast kunnen verschillende gelatineuze mesozooplankton soorten (dinoflagellaat Noctiluca scintillans, de appenduculair Oikopleura dioica, en enkele kwalachtigen) domineren en zelfs tot een bloei ontwikkelen en daardoor een sterk sturende rol vervullen in het Schelde systeem. Deze soorten en hun rol zijn echter nauwelijks onderzocht. Bij elkaar genomen bleek het precies vaststellen van een voldoende duidelijk beeld van hetmesozooplankton compartiment en het trofisch functioneren ervan in het pelagische deel van het estuarium mede daardoor niet mogelijk. Gezien de hoge complexheid van uiteenlopende habitattypen (en de connecties daartussen) maakt de integratie van zoöplanktondata en systeemmodellen noodzakelijk. Het is dan welnodig dat de huidige kennis aangevuld wordt met veld- en experimentgegevens over met name de drooggewichten, en seizoensdynamiek in voorkomen en groei van de belangrijkste zooplankton soorten door de Schelde heen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur