Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Baggerspecieberging Hansweert. Milieu-effectrapportage
(1996). Baggerspecieberging Hansweert. Milieu-effectrapportage. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 78 + bijlagen pp.

Beschikbaar in

Abstract
    Het bijzondere van deze MER is dat het een MER achteraf betreft. Dat wil zeggen, dat de voorgenomen m.e.r.-plichtige activiteit (aanleg van een baggerspeciedepot) reeds is uitgevoerd. Na uitbrenging van de Startnotitie zijn door Gedeputeerde Staten van Zeeland de Richtlijnen voor opstelling van het MER vastgesteld, waarna in een Plan van Aanpak de verschillende deelactiviteiten zijn ingepland. Als eerste actie werd een aanvullend monitoringsonderzoek ingesteld voor bepaling van de grondwatergesteldheid in en nabij het depot. Op basis daarvan kon de geohydrologische situatie en de mogelijke verspreiding van milieugevaarlijke stoffen worden berekend. Daarnaast zijn de relevante overige belangrijke milieu-aspecten onderzocht en beschreven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top