Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vergelijking van windopzet tijdens springtij, doodtij en de overige tijen te Vlissingen
Lantsheer, C. (1986). Vergelijking van windopzet tijdens springtij, doodtij en de overige tijen te Vlissingen. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 6 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Auteur  Top 
  • Lantsheer, C.

Abstract
    Onderzocht is of er significante verschillen voorkomen tussen de opzetverdelingen van hoogwater opzetten groter dan 60 cm tijdens springtij, doodtij en de overige tijen. De verdelingen blijken zich deels binnen elkaars 95% betrouwbaarheidsbanden te bevinden, zodat ze niet significant van elkaar afwijken. Er lijkt aanleiding te zijn te stellen dat gedurende de overige tijen relatief meer opzetten groter dan 60 cm voorkomen dan tijdens dood- c.q. springtij. In dit onderzoek is er van uitgegaan dat de beschouwde opzetten onafhankelijk zijn. (auteur). (Vlissingen, overschrijdingsfrequentie)

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur