Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Mogelijke effecten geulwandsuppletie Oostgat op de drempel tussen het Oostgat en de Sardijngeul
van Ormondt, M.; de Ronde, J.G. (2009). Mogelijke effecten geulwandsuppletie Oostgat op de drempel tussen het Oostgat en de Sardijngeul. Deltares: [s.l.]. i, 32 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • van Ormondt, M., meer
  • de Ronde, J.G., meer

Abstract
    Op de geulwand van het Oostgat, de getijdengeul die langs de zuidwestkust van Walcheren loopt, werd in 2005 een suppletie uitgevoerd ter hoogte van Zoutelande. De lengte van de suppletie is ongeveer 2.5 km en het totale gesuppleerde volume bedroeg ca. 2.5. mm3. De suppletie heeft een tweeledig doel, ten eerste dient de suppletie als daadwerkelijke suppletie ten bate van de kustlijnzorg, maar de suppletie is ook een pilot voor eventuele vervolg geulwandsuppleties langs de zuidwestkust van Walcheren. In 2007 is gebleken dat het onderhoudsbaggervolume op de drempel tussen het Oostgat en de Sardijngeul (ongeveer 2 km ten zuidoosten van Dishoek) is toegenomen. Er is gesuggereerd dat dit mede kan zijn veroorzaakt door het aanbrengen van de geulwandsuppletie bij Zoutelande. Er wordt onderzocht of er een verband is geweest tussen de geulwandsuppletie en het toegenomen baggervolume. Het effect van de uitgevoerde suppletie op de drempel tussen het Oostgat en de Sardijngeul is in het model verwaarloosbaar. Zelfs in het geval van een 5 maal grotere suppletie is het effect (geringe extra aanzanding) verwaarloosbaar. Aangenomen mag worden dat dit eveneens voor het prototype geldt. Voor nu en in de toekomst geplande suppleties ten noorden van Zoutelande worden geen effecten verwacht op de drempel tussen Oostgat en Sardijngeul. In het geval van een geulwandsuppletie in de nabijheid van de drempel zijn er wel effecten te verwachten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs