Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Morfologisch advies broedeilanden. Veiligstellen De Bol
Röbke, B.; Schrijvershof, R. (2019). Morfologisch advies broedeilanden. Veiligstellen De Bol. Deltares: Delft. i, 21 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Röbke, B.
  • Schrijvershof, R.

Abstract
    Kolonievogels die langs de kusten van de Deltawateren broeden staan onder druk omdat op korte termijn een tekort kan ontstaan aan geschikte broedgebieden. Het 7 eilandenplan beschrijft maatregelen die voorzien in voldoende broedhabitat door permanent droog areaal te creëren op hogere gedeelten van platen in de Deltawateren. Dit rapport beschrijft een verkennende morfologische studie naar de aanleg van een zandsuppletie ter bescherming (versterking) van het bestaande broedeiland De Bol op het plaatcomplex Hooge Platen (Westerschelde). De doelstelling van de suppletie is het broedareaal op De Bol veiligstellen. Uit deze studie volgt dat het plaatsen van een suppletie aan de zuidwestelijke rand van De Bol (als erosiebuffer) geen structurele oplossing biedt. De erosie aan deze zijde wordt namelijk voornamelijk veroorzaakt door grootschalige processen die niet te beïnvloeden zijn met de aanleg van een suppletie. Een suppletie plaatsen aan de noordelijke kant van De Bol is kansrijker omdat dit gebied morfologisch minder actief is. De modelstudie laat zien dat een suppletie op deze locatie stabiel (i.e. niet sterk eroderend) is en dat er in dit gebied geen groot effect op de (lokale) morfodynamica (onder invloed van stromingen golven) is te verwachten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs