Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Verfijning van het subtidale ecotopenstelsel in de Zeeschelde
(2019). Verfijning van het subtidale ecotopenstelsel in de Zeeschelde. Scheldetopics 4(2): 4-6
In: Scheldetopics. VNSC: Bergen op Zoom. , meer

Beschikbaar in

Abstract
    Voor een goed beheer van gebieden zoals de Westerschelde en de Zeeschelde is het noodzakelijk om het belang en de geschiktheid van het estuarium voor bodemdieren, vissen en vogels in kaart te brengen. Eén van de manieren om ontwikkelingen in ecosystemen inzichtelijk te maken is met ecotopenkaarten. Een estuariën ecotoop is een herkenbare min of meer homogene eenheid in (deel)habitats. Deze mozaïek is de essentie van het estuariene landschap en krijgt vorm door het samenspel van overgangen in zoutgehalte, waterbeweging, overstromingsduur en bodemsamenstelling.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top