Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Investigation of sediment pathways in the Put Van Hansweert : morphological effects of dumping in a deep pit of the Western Scheldt
Elias, E.; Roelvink, F.; Pearson, S.; Huisman, B. (2021). Investigation of sediment pathways in the Put Van Hansweert : morphological effects of dumping in a deep pit of the Western Scheldt. Deltares: Delft. 43 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
Author keywords
    Western Scheldt, Put van Hansweert, sand transport, dredging and dumping, SedTRAILS

Auteurs  Top 
  • Elias, E., meer
  • Roelvink, F.
  • Pearson, S.
  • Huisman, B., meer

Abstract
    Een aanzienlijke baggerinspanning is nodig om de vaargeul van de Westerschelde op diepte te houden. Het gebaggerde materiaal wordt teruggestort in het estuarium om er voor te zorgen dat de sedimentbalans niet veranderd én om de effecten op de omgeving te minimaliseren. Deltares is gevraagd door de ‘Vlaams Nederlandse Schelde Commissie’ (VNSC) om verschillende strategieën voor het storten van gebaggerd sediment te bestuderen. De Put van Hansweert is een locatie die is aangemerkt als mogelijke stortlocatie. Als onderdeel van dit onderzoek is in deze rapportage onderzoek gedaan naar de verspreidingsrichtingen van sediment vanuit de Put van Hansweert én de verbindingen die er morfologisch zijn met de omliggende gebieden. Zo kan verduidelijkt worden welke gebieden beïnvloedt kunnen worden door de stortingen in de Put van Hansweert. Ook draagt het bij aan het beter begrijpen van de verspreiding van gestort sediment in diepe putten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs