/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg


ATTENDERING N° 56      Maart - April 2015

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Boeken

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Docentenhandleiding 'Wateravonturen Westerschelde': de Westerschelde in de klas: twee lessen over de functies van de Westerschelde. Consulentschap voor natuur- en milieueducatie Zeeland: Goes. diff. pag. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 68 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeekman, A.A. (1919). Nederlandsch of Belgisch? Beknopt overzicht van de staatkundige geschiedenis van de Westerschelde, Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg. Martinus Nijhoff: 's-Gravenhage. 19 + 2 kaarten pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Hoon, H. (1927). L'Escaut et son embouchure: le différend de Wielingen. Office de Publicité: Bruxelles. 56, 1 map pp., meer

De Klerk, A. (2015). De oude kaarten van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie. In samenwerking met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Zeeuws Archief. W Books: Zwolle. ISBN 978-94-625-8077-0. 128 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMestdagh, S.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Van Colen, C. (2015). Estuarine biodiversity and ecosystem functioning under benthic and pelagic sediment change. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. Marine Biology Section, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNnafie, A.; De Maerschalk, B.; van der Werf, J.; Vroom, J.; van Rooien, A.; Van der Wegen, M.; Taal, M.; Verwaest, T.; Van Oyen, T. (2015). A modeling analysis of the morphodynamics of the Scheldt mouth. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. Flanders Hydraulics Research/Deltares: Antwerpen, Delft. 1 poster pp., meer

Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalk, B. (2015). On the sand exchange between the Scheldt estuary and its mouth: Effects of geometry and quarter-diurnal tide M4 [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 30 slides pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerhoeven, W.G.F. (1781). Gecroonde verhandelinge door de Keyzerlyke en Koninglyke Academie van Wetenschappen en Letter-kunde van Brussel ten jaere 1780 tot antwoord op de vraeg: Aen te wyzen de soorten van visschen die het gemeyn voorwerp zyn van de vangst, zoo op de kusten als in de rivieren van Vlaenderen, de misbruyken, die in die visscheryen in swang zyn, te kennen te geéven, met de middelen om de zelve te verbeéteren. Gedrukt by P.J. Hanicq, boek-verkooper: Tot Mechelen. 58 pp., meer

Top

Artikels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerstraete, E. (1878). Nouvelles études sur le cours primitif de l'Escaut en aval de Gand. Bull. - Soc. R. Belge Géogr. 1878(Deuxième année): 313-333, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Raemdonck, J. (1878). Recherches pour servir à l'histoire du cours de l'Escaut. Bull. - Soc. R. Belge Géogr. 1878(Deuxième année): 93-113, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVandenbruwaene, W.; Schwarz, C.; Bouma, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Landscape-scale flow patterns over a vegetated tidal marsh and an unvegetated tidal flat: Implications for the landform properties of the intertidal floodplain. Geomorphology (Amst.) 231: 40-52. hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2014.11.020, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJongepier, I.; Wang, C.; Missiaen, T.; Soens, T.; Temmerman, S. (2015). Intertidal landscape response time to dike breaching and stepwise re-embankment: a combined historical and geomorphological study. Geomorphology (Amst.) 236: 64-78. hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2015.02.012, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGuns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Vyncke, W.; De Clerck, R. (1992). Selenium assessment and its relation to mercury levels in fish, shrimp and mussels from Belgian contintal shelf waters. Landbouwtijdschrift 45(4): 731-739, meer

Wesselingh, F.P.; van Nieulande, F.; Fraussen, K.; Moerdijk, P.W.; Janssen, A.W.; Pouwer, R.; Rijken, R. (2014). De fossiele schelpen van de Nederlandse kust II, deel 8. Buccinoidea. Spirula (Nederlandse ed.) 401: 194-205, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Nederkassel, J.V.; Van Zele, S.; Van Renterghem, B.; Vermeersch, T.; Quaeyhaegens, H. (2015). The use of engineered sediments for dyke construction in the flood control area of Vlassenbroek. Terra et Aqua 138: 5-16, meer

Calle, P. (2013). Westerschelde viswalhalla? Zeeuws Landschap 29(3): 16-18, meer

Top

Rapporten

(1966). Nota betreffende het Durme-probleem. WL Rapporten, 139_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer

(1966). Nota aangaande de verhoging van de hoogwaterstanden op de Schelde. WL Rapporten, 119_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1987). Startnota m.e.r.-procedure Westerschelde Oeververbinding. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 41 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1991). Westerschelde Oeververbinding: nota voorontwerp. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg. 165 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1991). Meetresultaten Stroombaanmeting Schaar van Valkenisse: 27 augustus 1991. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1992). Jaarboek monitoring Rijkswateren (presentatie van fysische, chemische en biologische kenmerken) 1991. Jaarboek monitoring rijkswateren. RWS, RIKZ: Den Haag. XXV, 132 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1993). Waterstandsmetingen Selenapolder Land van Saeftinge: 11 t/m 28 oktober 1993. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. ongep. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1993). Stroommeting Baalhoek (oeververdediging): 18 en 21 oktober 1993. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1993). Jaarboek monitoring Rijkswateren (presentatie van fysische, chemische en biologische kenmerken) 1992. Jaarboek monitoring rijkswateren. RWS, RIKZ: Den Haag. XXVII, 156 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1993). Waterstandsmetingen Selenapolder Land van Saeftinge: 1 t/m 16 april 1993. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1994). MER locatiekeuze: berging baggerspecie Zeeland. [S.n.]: Middelburg. ISBN 90-3690-235-5. 16 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1994). Stroombaan- en sedimentmeting uitloop Schaar van Valkenisse: 23 juni 1993. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1994). Nader onderzoek waterbodem veerhaven Terneuzen. Grontmij: De Bilt. 45 + bijlagen + kaarten pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1994). Nader onderzoek waterbodem Jacht- en Handelshaven te Breskens. Grontmij: De Bilt. 47 + bijlagen + kaarten pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1994). Vertikaalmetingen Zuid-Everingen (meetframe): 2 t/m 11 november 1994. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1995). Stroombaanmeting Zuid Everingen: 9 en 22 november 1994. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1996). Stroommeting - ADCP Omgeving Hansweert: 17 september 1996. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1996). Stroom- en sedimentmeting Westbuitenhaven Terneuzen: 7 december 1995. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1996). Debietmeting (ADCP) Westerschelde Raai-5A: 13 en 14 juni 1995. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1997). Waterstandsmetingen Selenapolder Land van Saeftinge: 2 t/m 21 mei 1997. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. ongep. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Startnotie trajectnota / m.e.r. RW61: Schoondijke - Hoek. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 32 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Sedimentmeting (slib) Veerhaven Breskens: 14 juli t/m 9 september 1998. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Debietmeting (ADCP) Westerschelde mond Raai-12: 12 november 1997. Deelraai-A. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 1998. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 10 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1998). Debietmeting (ADCP) Westerschelde mond Raai-12: 30 oktober 1997. Deelraai-B. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1999). Waterstandsmetingen Selenapolder Land van Saeftinge: 6 t/m 27 april 1999. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1999). Debietmeting (ADCP) Mond Westerschelde Raai-12: 1 april 1999. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. diff. pag. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1999). Sedimentmeting (slib) Veerhaven Breskens: 18 nov. 1998 t/m 6 jan. 1999. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 4 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1999). Debietmeting (ADCP) Westerschelde Raai-7: 12 en 13 juli 1999. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 5 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1999). Sedimentmeting (slib) Veerhaven Breskens: 9 sept. t/m 18 nov. 1998. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 3 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1999). Jaarboek monitoring Rijkswateren: kengetallen 1998. Jaarboek monitoring rijkswateren. RWS, RIKZ: Den Haag. 245 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2000). Jaarboek monitoring Rijkswateren: kroniek 1999. Jaarboek monitoring rijkswateren. RWS, RIKZ: Den Haag. 77 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2008). Economische betekenis van Nederlandse zeehavens. Havenmonitor 2006. RebelGroup Advisory/Buck Consultants International: Nederland. xxii, 80 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2010). Kaartenatlas bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde: bijlage bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2010-2015. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Erembodegem. maps pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Jaarboek 2012. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: [s.l.]. 73 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Toetsingskader waterkwaliteit en KRW-factsheets. Bijlage 4 van het ontwerp beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Rijkswaterstaat: Den Haag. 506 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde. Doelen en maatregelen voor het beheersen van overstromingsrisico’s. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 72 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Summary of Strategic Environmental Assessment for the management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Ontwerp beleidsnota Noordzee 2016-2021. Bijlage 2 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 97 + annex pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Maatregelprogramma Schelde 2016-2021: samenvatting. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 34 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Milieueffectrapport. Ontwerp beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Rijkswaterstaat: Den Haag. 76 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Havenmonitor 2012. De economische betekenis van Nederlandse zeehavens. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Erasmus Universiteit Rotterdam (RHV): [s.l.]. 128 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s. Overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan voor het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict. Internationale Scheldecommissie: Antwerpen. 49 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG. Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroom-gebiedsdistrict. Herziene versie - 17/12/2014. Internationale Scheldecommissie: Antwerpen. 71 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Deltaprogramma 2015. Werken aan de Delta: de beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Nederland. 152 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 - 2021: ontwerp. Rijkswaterstaat: Den Haag. 222 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Jaarboek 2013. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: [s.l.]. 66 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Ontwerp-stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 66 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Summary of management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAndorka Gal, J.H.; de Jong, J.C.M.; Kamsteeg, A.T.; de Ronde, J.G. (1997). Golfrandvoorwaarden op de Westerschelde gegeven een 1/4000 windsnelheid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.046. RWS, RIKZ: Den Haag. 32 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAndorka Gal, J.H.; de Jong, J.C.M.; Kamsteeg, A.T.; de Ronde, J.G. (1998). Golfrandvoorwaarden op de Westerschelde gegeven een 1/4000 windsnelheid (deel II). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.018. RWS, RIKZ: Den Haag. 32 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAntea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.15. Zout-slib meetjaar 8: 1/04/2013 - 31/03/2014. Versie 1.0. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 32 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAntea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.14. Zout-slib meetjaar 7: 1/04/2012 - 31/03/2013. Versie 3.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 31 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAntea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.17. Kalibratie OBS3A sensoren d.d. 24/07/2013. Versie 1.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 22 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArends, A.A.; Les, B.A.J. (1997). Toelaten van een gecontroleerd gereduceerd getij in de Kruibeke polder. Werkdocument RIKZ, AB-97.848x. RWS, RIKZ: Middelburg. 14 + figures + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBollebakker, G.P. (1999). Morfologische ontwikkeling Schaar van Spijkerplaat sinds 1960. Notities NWL, 99.35. RWS, directie Zeeland: Middelburg. 12 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J.; Van Thuyne, G. (2014). Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: Viscampagnes 2013. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.1413950. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 52 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J.; Van Thuyne, G. (2015). Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: Viscampagnes 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R. 2015.6977363. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 65 pp., meer

Broidioi, S.; Boey, I.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Afbakening risicozones verzekeringskaart: controle T25 overstromingskaarten. Versie 4.0. WL Nota's, 14_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 36 + 5 p. appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCastelijns, H. (Ed.) (1999). Vogelonderzoek in het verdronken land van saeftinghe. Jaarverslag 1996/97 en 1997/98. Stichting Het Zeeuwse Landschap: Heinkenszand. 61 + bijlagen pp., meer

Claes, G. (1968). Het diffusieverschijnsel in de Westerschelde. WL Rapporten, 119_19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer

Claeys, G.; Sterling, A. (1960). Getijberekeningen voor de nieuwe Schelde-Rijnverbinding langs de Eendracht en de hals van St.-Philipsland. WL Rapporten, 197_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 45 + 70 appendices pp., meer

Claeys, G.; Sterling, A. (1961). Aanvullende nota's betreffende de berekeningen aangaande een Schelde-Rijnverbinding langs de Eendracht. WL Rapporten, 197_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + appendices pp., meer

Claeys, G.; Sterling, A. (1964). Beschouwingen betreffende de mogelijkheid de stromvloedcota's in het gebied der Antwerpse haven te doen dalen door het aanleggen van potpolders. WL Rapporten, 199. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + appendices pp., meer

Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Rivierherstelplan Durmevallei: aanvulling ondersteunende modellering. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_069. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + 15 p. appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Looff, D. (1986). De uitvoering van onderhoudsbaggerwerken met een waterinjectiewerktuig in enkele Zeeuwse rijkshavens (augustus - oktober 1985): beschouwing resultaten verricht onderzoek. Notitie WWKZ, 85.V031. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 50 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Looff, D.; van Malde, J. (1976). Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van Zimmermangeul (Westerschelde). Publikatie. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging - Studiedienst Vlissingen, 22. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 64 + appendices pp., meer

D'Heygers, O. (1964). E3 Scheldetunnel. Laboratoriumproeven voor het zinken van tunnelelementen. Krachten in de kabels en kleine verplaatsingen van het tunnelelement. Proeven in het glazen kanaal voor het meten van 5 isostatische krachten. WL Rapporten, 224. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDillingh, D.; Heinen, P.F. (1994). Zeespiegelstijging, getijverandering en deltaveiligheid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.026. RWS, RIKZ: Den Haag. 22 + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDotinga, F.D.; van den Berg, R.E.F. (2014). Plan MER nationaal waterplan 2. ARCADIS Nederland BV: 's-Hertogenbosch. 72 + bijlagen pp., meer

Eloot, K.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Port of Antwerp: accessibility of the MSC London type container ship to the Berendrecht Lock: subreport 1. Validation and simulation before the first arrival. Version 4.0. WL Rapporten, 14_130. Flanders Hydraulics Research/Flemish Pilotage/Dutch Pilotage/URS: Antwerp. III, 11 + 79 p. appendices pp., meer

GEOXYZ (2015). Uitvoeren van hydrografische metingen in de Vlaamse zee- en jachthavens: haven Antwerpen Deurganckdok - Densiteitsprikken 26-27/02/2015. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. different maps and graphs pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGoudswaard, P.C.; De Boois, I.J. (2007). Vismonitoring overgangswater: Westerschelde en Zoute Meren: Veerse Meer en Grevelingen. IMARES Wageningen Report, C108/07. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 18 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGoudswaard, P.C.; De Boois, I.J. (2010). Vismonitoring 2009, overgangswater: Westerschelde en Zoute meren: Veerse meer. IMARES Wageningen Report, C130B/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 19 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHarris, F.R. (1991). Lokale opwaaiing in de havens van Vlissingen Oost. Frederic R. Harris B.V.: Den Haag. 14 + figuren + appendix pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHartley, C.A. (1867). Report on the proposed barring of the east and sloe channels of the Schelde. Clowes: London. 52, vi plates pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngInternational Marine and Dredging Consultants (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.14. Analysis of the boundary conditions in survey years 5 and 6: 01/04/2010 - 31/03/2012. version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 213 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngInternational Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.13. Analysis of the boundary conditions in survey years 5 and 6: 01/04/2008 - 31/03/2010. version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 250 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngInternational Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.9. Salt-silt distribution Deurganckdok 1/6/2011-30/05/2012. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 170 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngInternational Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.12. Boundary conditions surveys year 8: April 2013 - March 2014. version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 241 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngInternational Marine and Dredging Consultants; Deltares (2015). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.10. Annual sediment balance in survey year 8: April 2013 - March 2014. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. VI, 292 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJeuken, M.-C.J.L. (1993). Morfologische veranderingen van de platen en geulen in de Westerschelde gedurende de periode 1965-1990. Notities NWL, 93.13. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 16 + figuren + tabellen + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJeuken, M.-C.J.L. (1998). De functie en het gedrag van kortsluitgeulen in het westelijk deel van de Westerschelde. IMAU: Utrecht. diff. pag. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKerdijk, H.N. (1992). Microverontreinigingen in de waterbodem van enkele havens aan de Westerschelde. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. diff. pag. pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKleijberg, R.J. M.; Stempher, W.; van den Berg, R. (2014). Passende beoordeling natuurbeschermingswet 1998 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2). ARCADIS Nederland BV: Arnhem. 139 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKok, P.T.J. (2002). Onderzoek voorkomen beton- en metselzand Noordzee. Interimrapportage vierde tranche: deelrapport over 13 boringen in het beoogde zandwingebied voor de Westerschelde Container (WCT). TNO-rapport, NITG 02-002-C. TNO: Delft. ii, 15 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMaris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (Ed.) (2015). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013. ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. [diff. pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPhilippart, M.E; Dillingh, D.; Pwa, S.T. (1995). De basispeilen langs de Nederlandse kust: de ruimtelijke verdeling en overschrijdingslijnen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.008. RWS, RIKZ: Dan Haag. 80 + bijlagen + aanhangsel pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPhilippart, M.E; Pwa, S.T.; de Ronde, J.G. (1993). De basispeilen langs de Nederlandse kust. Fysisch onderzoek. Rapport dgw, 93.025. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Den Haag. 64 pp., meer

Roovers, P. (1965). E3 Scheldetunnel: aanvullend verslag van de tweede reeks bijkomende proeven. WL Rapporten, 224_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 + appendices pp., meer

Roovers, P. (1968). Collector afvalwaters Noorderkempen: lozingen van Broom-82 in de Westerschelde, metingen van 25/9 tot en met 3/10/1967. WL Rapporten, 119_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1962). Model der Schelde van Hansweert tot Oosterweel: proeven in verband met de dwarsstromen bij maximum vloed ter hoogte van de uitloop van het Schaar van Zimmermanpolder. WL Rapporten, 119_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: overzicht der uitgevoerde proeven betreffende de normalisatiewerken van de Schelde in de omgeving van Bath. 1ste vervolg. WL Rapporten, 119_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Atoomkrachtcentrale te Doel: verslag der uitgevoerde proeven. WL Rapporten, 234. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 26 appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Het Scheldemodel: aanvullen van de schorre bij Frederik. WL Rapporten, 119_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + appendices pp., meer

Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Het Scheldemodel: proeven aangaande ankerreden in de omgeving van de Zeesluis te Zandvliet. WL Rapporten, 119_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + appendices pp., meer

Smets, E.; D'Heygers, O.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Theoretische studie: verslag over het onderzoek betreffende het zinken van een herleid tunnelelement in een kanaal van beperkte breedte. WL Rapporten, 224_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 + appendices pp., meer

Sterling, A. (1964). Bocht van Walsoorden: tweede interimverslag. Uitgevoerde proeven. WL Rapporten, 213_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStikvoort, E.; De Winder, B. (1998). Sieperdaschor, van polder naar schor. Interim-evaluatie 1990-1996. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.002. RWS, RIKZ: Middelburg. 30 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStorm, C.; Dekker, W. (2001). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 27 + bijlagen pp., meer

Theuns, J. (1965). Bocht van Walsoorden: bijkomende modelresultaten. WL Rapporten, 213_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + appendices pp., meer

Theuns, J.; Roovers, P.; D'Heygers, O. (1965). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: 1e interiemrapport. WL Rapporten, 214_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Anvers. 2 + 1 appendix pp., meer

Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Bocht van Walsoorden: verslag van de modelproeven. WL Rapporten, 213_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + photographs, figures pp., meer

Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Verslag der uitgevoerde proeven. WL Rapporten, 224_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 17 + appendices pp., meer

Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Verslag van de eerste bijkomende proeven. WL Rapporten, 224_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer

Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Verslag van de tweede reeks bijkomende proeven. WL Rapporten, 224_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer

Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: rapport betreffende proeven i.v.m. de verbetering van de Rupelmonding. WL Rapporten, 214_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 29 appendices pp., meer

Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1967). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: rapport van de proeven. WL Rapporten, 214_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 + 72 appendices pp., meer

Theuns, J.; Sterling, A. (1962). Nieuwe zeesluis te Zandvliet: inlaatconstructie der spuiriool voor brakwater. WL Rapporten, 186_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 3 p. appendices pp., meer

Theuns, J.; Sterling, A. (1964). Bocht van Walsoorden: bijkomende proeven. WL Rapporten, 213_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Bannning, G.K.F.M. (1997). Roostergeneratie Westerschelde, kuststrook en zuidelijke Noordzee. Deel 1 : roostergeneratie Westerschelde. Alkyon: Emmeloord. [diff. pag.] pp., meer

Van Belleghem, S.; Bal, K.; Desmet, N.; Buis, K.; de Deckere, E.; Meire, P.; Vanderborcht, J.P.; Dehairs, F.A.; Brion, N.; De Brabandere, L. (2007). Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin (MANUDYN I). Federal Science Policy Belgium: Brussel. 130 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Thuyne, G.; Breine, J. (2010). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren in het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ 2009. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2010.42. INBO: Brussel. 194 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Thuyne, G.; Breine, J. (2011). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren in het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ 2010. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.23. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 249 pp., meer

Vanlierde, E.; Ferket, B.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Van Hoestenberghe, T.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2013: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2013. Versie 8.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 144 + 7 p. appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerschelde, P.; Onkelinx, T.; Lettens, S.; De Vos, B. (2013). Opstellen van een distributiekaart van zware metalen in sigmagebieden langsheen Zeeschelde, Rupel en Nete. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.11. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 86 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWortelboer-van Donselaar, P.M.; Kolkman, J. (2008). Samenwerking tussen zeehavens. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid: Den Haag. 78 + bijlagen pp., meer

Top

Thesissen

Dijkstra, J.T. (2012). Macrophytes in estuarine gradients: flow through flexible vegetation. PhD Thesis. Technische Universiteit Delft: Delft. ISBN 9789085709817. xiv, 108 + appendices pp. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEveraert, G. (2015). Potential risk of organic micropollutants on marine phytoplankton in the greater North Sea: integration of modelling and experimental approaches. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. ISBN 978-90-5989-793-9. 166 pp. , meer

Kusters, L.E.M. (2003). Paulina vegetation model: current attenuation by salt marsh vegetation. MSc Thesis. TU Delft, Civil Engineering and Geosciences, Hydraulic Engineering: Delft. [diff. pag.] pp. , meer

Meijer, M.C. (2005). Wave attenuation over salt marsh vegetation. A numerical implementation of vegetation in SWAN. MSc Thesis. TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Hydraulic Engineering: Delft. viii, 53 + appendices pp. , meer

Torenga, E.K. (2001). Stabiliteit van tweegeulensystemen in estuaria. De invloed van plaat-geulinteractie nader beschouwd. Ir Thesis. Technische Universiteit Delft: Delft. 66 + bijlage pp. , meer

van Nood, M. (2001). Analyse morfologisch model Westerschelde. Technische Universiteit Delft/Svasek Hydraulics: Delft. xvi, 76 + bijlagen pp. , meer

Verduin, F. (2009). Sediment Transport in the Westerschelde Delta. TU Delft, Civil Engineering and Geosciences, Hydraulic Engineering: Delft. xii, 86 + appendices pp. , meer

Zimmermann, N. (2009). Stability of morphological cells to dredging-dumping activities. Hydraulic Engineering Section, Faculty of Civil Engineering and Earth Sciences, Delft University of Technology: Netherlands. 72 + appendices pp. , meer

Top

Andere

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBlommaert, N.; Roose, F.; Martens, C.; Cools, K. (2011). A comprehensive GIS approach to dredging-related studies and datasets for the Belgian coastal waters and the Scheldt estuary, in: Longhorn, R. et al. (Ed.) (2011). CoastGIS 2011 5-8 September 2011 Oostende, Belgium. 10th International Symposium on GIS and Computer Mapping for Coastal Management. 2011 Theme: Marine Spatial Planning. Book of Abstracts. pp. 170-173, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Deneudt, K.; Waumans, F. (2011). A geoportal for the Scheldt estuary, in: Longhorn, R. et al. (Ed.) (2011). CoastGIS 2011 5-8 September 2011 Oostende, Belgium. 10th International Symposium on GIS and Computer Mapping for Coastal Management. 2011 Theme: Marine Spatial Planning. Book of Abstracts. pp. 94-95, meer

Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; van der Werf, J.J.; Van der Wegen, M.; Vroom, J.; Taal, M. (2015). On the sand exchanges between the Scheldt estuary and its ebb-tidal delta: An idealized model study, in: (2015). NCK - days 2015: book of abstracts, March 18-20, 2015. pp. 43, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVandevoorde, B. (2002). Vegetation map of the polder of Kruibeke, Bazel and Rupelmonde, in: (2002). ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 69, meer

Top

Datasets

Total phytoplankton inventory in the North Sea and the river Scheldt in 1972. Vlaams Instituut voor de Zee, meer

MONEOS monitoring. , meer

VMM monitoring water. Vlaamse Milieumaatschappij, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.