SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 04
April, 2006

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Datasets

Bathymetrisch grid Westerschelde 2000. Afdeling Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Bathymetrisch grid Westerschelde 2002. Afdeling Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Bathymetrisch grid Westerschelde 2003. Afdeling Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Bathymetrisch grid Westerschelde 2004. Afdeling Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details


Publicaties

Bastin, A. (1964) De sedimentologie van het Schelde-estuarium, in: (1964). Proceedings of the Fourth International Harbour Conference, Antwerp, June 22nd-27th 1964. pp. 503-505, details

Bos, O.G.; Hendriks, I.E.; Strasser, M.; Dolmer, P.; Kamermans, P. (2006) Estimation of food limitation of bivalve larvae in coastal waters of north-western Europe. J. Sea Res. 55(3): 191-206, details

de Brabandere, L.; Fisseha, R.; Dehairs, F. (2001) Biogeochemical reworking of sewage discharged in the Scheldt Estuary (Belgium) influences nitrogen and carbon isotopic composition of the aquatic food chain, in: (2001). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 36-37, details

De Ploey, J. (1964) Dek- en stuifzanden in het Antwerpse havengebied, in: (1964). Proceedings of the Fourth International Harbour Conference, Antwerp, June 22nd-27th 1964. pp. 484-485, details

Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2006) Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Mar. Biol. 148(6): 1339-1356, details

Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005) Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. (2005). Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 147-168, details

Forster, R.M.; Créach, V.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Stal, L.J. (2006) Biodiversity-ecosystem function relationship in microphytobenthic diatoms of the Westerschelde estuary. Mar. Ecol. Progr. Ser. 311: 191-201, details

Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2001) Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: (2001). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 43, details

Hostens, K.; de Koeyer, P. (2001) The black box: a story of the brown shrimp and the (un)faithful mysids in the Westerschelde estuary, in: (2001). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 44, details

ICBS - CIPE ([S.d.]) Jaarverslag 2001 van de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde: = Rapport annuel 2001 de la Commission Internationale pour la Protection de l'Escaut. Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde: Antwerpen, Belgium. 90 pp., details

Paepe, R. (1964) De mariene afzettingen in het Antwerpse havengebied, in: (1964). Proceedings of the Fourth International Harbour Conference, Antwerp, June 22nd-27th 1964. pp. 481-482, details

Reyns, J. (2002) Kartering van de morfodynamiek met behulp van multibeamwaarnemingen voor de Schelde te Rupelmonde. MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent, Belgium. 205 pp., details

Snacken, F. (1964) De ontwikkeling van het Scheldepolderlandschap, in: (1964). Proceedings of the Fourth International Harbour Conference, Antwerp, June 22nd-27th 1964. pp. 485-490, details

Soetaert, K.; Middelburg, J.J.; Heip, C.; Meire, P.; Van Damme, S.; Maris, T. (2006) Long-term change in dissolved inorganic nutrients in the heterotrophic Scheldt estuary (Belgium, The Netherlands). Limnol. Oceanogr. 51(1): 409-423, details

Sterling, A. (1964) Oude geulen in de polders ten noorden van Antwerpen, in: (1964). Proceedings of the Fourth International Harbour Conference, Antwerp, June 22nd-27th 1964. pp. 491-502, details

Sterling, A.; Roovers, P. (1964) Modelstudie betreffende de normalisatiewerken van de Westerschelde te Bath, in: (1964). Proceedings of the Fourth International Harbour Conference, Antwerp, June 22nd-27th 1964. pp. 506-507, details

Steyaert, M.; Herman, P.M.J.; Moens, T.; Vincx, M. (2001) Tidal migration of nematodes on an estuarine mudflat (Molenplaat, Schelde Estuary, SW Netherlands), in: (2001). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 57, details

Temmerman, S.; Govers, G.; Wartel, S.; Meire, P. (2001) Tidal marsh sedimentation in the Scheldt estuary: a field and modelling approach, in: (2001). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 58-59, details

Van de Vijver, K.I. (2006) General introduction: occurrence, accumulation and toxicity of perfluorinated alkylated substances, in: Van de Vijver, K.I. (2006). Exposure and effect assessment of perfluorinated alkylated substances in marine and estuarine organisms. pp. 5-46, details

Van de Vijver, K.I. (2006) Blootstelling en effectevaluatie van perfluorverbindingen op mariene en estuariene organismen. PhD Thesis. Universiteit Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 206 pp., details

Van den Bergh, E.; Buysse, D.; Coeck, J.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Van Braeckel, A.; Breine, J.; Vandecasteele; Muylaert, K.; Du Laing, G.; Maes, J.; Soetaert, K.; Van Damme, S. (2005) Zeeschelde, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) (2005). Nature Report 2005: status of nature in Flanders: figures for policy purposes. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud, 24: pp. 153-161, details

Van Tassel, R. (1964) Merkwaardige konkreties in de Pleistocene mariene afzettingen van Antwerpen, in: (1964). Proceedings of the Fourth International Harbour Conference, Antwerp, June 22nd-27th 1964. pp. 481-482, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org