Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-EF-V-001 - Pelagische primaire productie

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(3226) Maximum fotosynthesesnelheid in de waterkolom (berekend) mg C/mg chl/hr
(3244) Fotosynthetische efficiëntie in de waterkolom (berekend) mgC/(uE/m^2/s)/mgChl/h
(3605) PB-ratio in de waterkolom DMSLSS