Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-EF-V-003 - Pelagische secundaire productie

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1292) Densiteit van zooplankton (per taxon & stadium) in ind/m3 in de waterkolom ind/m3
(3606) PBB-ratio in de waterkolom DMSLSS