Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-HD-N-006 - Golven

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1806) Frequentie waar het energiespectrum maximaal is in Hz in oppervlaktewater Hz
(1813) Gemiddelde golfperiode uit spectrale momenten m0+m2 van 30-1000 mHz in s in oppervlaktewater s
(1814) Gemiddelde golfhoogte in cm in oppervlaktewater cm
(1815) Gemiddelde golfhoogte uit hoogste 1/10 deel van de golven in cm in oppervlaktewater cm
(1816) Gemiddelde golfhoogte uit hoogste 1/3 deel van de golven in cm in oppervlaktewater cm
(1817) Gemiddelde golfhoogte uit hoogste 1/50 deel van de golven in cm in oppervlaktewater cm
(1818) Gemiddelde golfperiode in s in oppervlaktewater s
(1819) Gemiddelde golfperiode uit langste 1/3 deel van de golven in s in oppervlaktewater s
(1822) Golfhoogte in dm in oppervlaktewater dm
(1873) Maximaal gemeten golfhoogte in cm in oppervlaktewater cm
(1874) Maximaal gemeten golfperiode in s in oppervlaktewater s
(1967) Standaard afwijking van golfhoogte verdeling in cm in oppervlaktewater cm
(1968) Standaard afwijking van golfperiode verdeling in s in oppervlaktewater s
(1997) Totale energie uit energiedichtheidspectrum van 100-200 mHz in cm2 in oppervlaktewater cm2
(1998) Totale energie uit energiedichtheidspectrum van 30-100 mHz in cm2 in oppervlaktewater cm2
(2594) Gemiddelde periode van de golven waaruit H3 bepaald is in 0.1 s 0,1s
(2596) Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-0.5 Hz in 0.1 s 0,1s
(2597) Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-0.7 Hz in 0.1 s 0,1s
(2598) Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-1.0 Hz in 0.1 s 0,1s
(2599) Significante golfhoogte uit 10mHz spectrum van 0.03-0.500 Hz in cm cm
(2601) Significante golfhoogte uit 10mHz spectrum van 0.03-1.000 Hz in cm cm