Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-HD-N-006 - Golven

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1806) Frequentie waar het energiespectrum maximaal is in Hz in oppervlaktewater Hz Naar dataportaal
(1813) Gemiddelde golfperiode uit spectrale momenten m0+m2 van 30-1000 mHz in s in oppervlaktewater s Naar dataportaal
(1814) Gemiddelde golfhoogte in cm in oppervlaktewater cm Naar dataportaal
(1815) Gemiddelde golfhoogte uit hoogste 1/10 deel van de golven in cm in oppervlaktewater cm Naar dataportaal
(1816) Gemiddelde golfhoogte uit hoogste 1/3 deel van de golven in cm in oppervlaktewater cm Naar dataportaal
(1817) Gemiddelde golfhoogte uit hoogste 1/50 deel van de golven in cm in oppervlaktewater cm Naar dataportaal
(1818) Gemiddelde golfperiode in s in oppervlaktewater s Naar dataportaal
(1819) Gemiddelde golfperiode uit langste 1/3 deel van de golven in s in oppervlaktewater s Naar dataportaal
(1822) Golfhoogte in dm in oppervlaktewater dm Naar dataportaal
(1873) Maximaal gemeten golfhoogte in cm in oppervlaktewater cm Naar dataportaal
(1874) Maximaal gemeten golfperiode in s in oppervlaktewater s Naar dataportaal
(1967) Standaard afwijking van golfhoogte verdeling in cm in oppervlaktewater cm Naar dataportaal
(1968) Standaard afwijking van golfperiode verdeling in s in oppervlaktewater s Naar dataportaal
(1997) Totale energie uit energiedichtheidspectrum van 100-200 mHz in cm2 in oppervlaktewater cm2 Naar dataportaal
(1998) Totale energie uit energiedichtheidspectrum van 30-100 mHz in cm2 in oppervlaktewater cm2 Naar dataportaal
(2594) Gemiddelde periode van de golven waaruit H3 bepaald is in 0.1 s 0,1s Naar dataportaal
(2596) Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-0.5 Hz in 0.1 s 0,1s Naar dataportaal
(2597) Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-0.7 Hz in 0.1 s 0,1s Naar dataportaal
(2598) Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-1.0 Hz in 0.1 s 0,1s Naar dataportaal
(2599) Significante golfhoogte uit 10mHz spectrum van 0.03-0.500 Hz in cm cm Naar dataportaal
(2601) Significante golfhoogte uit 10mHz spectrum van 0.03-1.000 Hz in cm cm Naar dataportaal