Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-N-008 - Sedimentatie-erosiemetingen intertidaal (platen, slik en schor)

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(2453) Hoogte van de plaat in meter tov NAP ter bepaling van de hoeveelheid sediment/erosie m