Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-013 - Nutriënten

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(26) Ammonium in mg/l uitgedrukt in stikstof / na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(525) Fluoride in mg/l in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(528) Fosfaat, totaal in mg/g drooggewicht in zwevend stof mg/g Naar dataportaal
(529) Fosfaat, totaal in mg/l in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(530) Fosfaat, totaal in mg/l na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(531) Fosfaat, totaal in mg/l particulair gebonden in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(828) Nitraat in mg/l uitgedrukt in stikstof / na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(833) Som nitraat en nitriet in mg/l uitgedrukt in stikstof / na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(834) Nitriet in mg/l uitgedrukt in stikstof / na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(866) Orthofosfaat in mg/l Uitgedrukt in Fosfor / Na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1010) Silicaat in mg/l uitgedrukt in silicium na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1019) Kjeldahl stikstof in mg/l uitgedrukt in stikstof in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1021) Stikstof in mg/l na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1022) Stikstof in mg/l particulair gebonden in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1024) Stikstof, totaal in mg/l in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1843) Kjeldahl stikstof in mg/kg Uitgedrukt in Stikstof / drooggewicht in zwevend stof mg/kg Naar dataportaal
(1972) Sulfaat in mg/l Na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1996) Fosfaat, totaal in mg/g drooggewicht in Bodem/Sediment mg/g Naar dataportaal
(2829) Concentratie biogeen silicium, particulair gebonden in mg/l in het oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(3217) Silicaat in mg/l uitgedrukt in Silicium, particulair gebonden in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal