Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-006 - Turbiditeit - periodiek

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(272) Geleidendheid (Conductiviteit) in mS/cm in de waterkolom mS/cm Naar dataportaal
(998) Saliniteit in PSU in oppervlaktewater PSU Naar dataportaal
(1045) Temperatuur in graden celcius in water graden celcius Naar dataportaal
(1207) Zuurgraad (pH) in oppervlaktewater DIMSLS Naar dataportaal
(1213) Zuurstof in % in oppervlaktewater % Naar dataportaal
(1214) Zuurstof in mg/l in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1321) Turbiditeit van het oppervlaktewater NTU Naar dataportaal
(1755) Chloride in mg/l Uitgedrukt in Chloride in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1812) Geleidendheid (Conductiviteit) in mS/m t.o.v. 20 graden Celsius in oppervlaktewater mS/m Naar dataportaal
(3570) Chlorofyl (fluorescentie via YSI6600) in ug/l in oppervlaktewater ug/l Naar dataportaal
(5134) Hoeveelheid licht op diepte van de sensor (lichtcel onder water) µmol fotonen/m2s Naar dataportaal
(5141) Hoeveelheid licht die op het water valt (lichtcel boven oppervlak) µmol fotonen/m2s Naar dataportaal