Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-N-004 - Vissen

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(2454) Totaal aantal in het voorjaar in miljoen aantal miljoen # Naar dataportaal
(2456) Biomassa in het voorjaar in miljoen kilo versgewicht miljoen kg Naar dataportaal
(2479) Biomassa vis per lengteklasse (cm below) in kg/ha kg/ha Naar dataportaal
(2480) Aantal vissen per bevist oppervlak (ha) en per lengteklasse (cm below) #/ha Naar dataportaal
(2481) Aantal vissen per bevist oppervlak (ha) en per lengteklasse (mm below) #/ha Naar dataportaal
(2482) Biomassa vis per bevist oppervlak in kg/ha kg/ha Naar dataportaal
(2483) Aantal vissen per bevist oppervlak (ha) #/ha Naar dataportaal
(2484) Totale aanlandingen (kg) per soort in Nederlandse havens per jaar kg/jaar Naar dataportaal
(2485) Aantal vissen per taxon en per lengteklasse en per trek # Naar dataportaal
(3610) gewogen biomassa per taxon en per trek in g g Naar dataportaal