Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-V-004a - Sedimentsamenstelling (ifv benthos)

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(672) Organische koolstof, totaal in g/kg uitgedrukt in Koolstof/ drooggewicht in sediment g/kg Naar dataportaal
(703) Korrelgroottefractie Fijn zand (125 tot 250 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(705) Korrelgroottefractie Gemiddeld zand (250 tot 500 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(707) Korrelgroottefractie Grind (> 1000 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(709) Korrelgroottefractie Grof zand (500 tot 1000 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(711) Korrelgroottefractie Klei (< 2 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(713) Korrelgroottefractie Slib 16-63 (16 tot 63 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(715) Korrelgroottefractie Slib 2-16 (2 tot 16 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(723) Korrelgroottefractie Zeer fijn zand (63 tot 125 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(859) Organische stof in % in sediment % Naar dataportaal
(860) Organische stof van 0-10cm in % in sediment % Naar dataportaal
(1850) Korreldiameter bij 10% van het monster in um drooggewicht in Bodem/Sediment um Naar dataportaal
(1858) Korreldiameter bij 90% van het monster in um drooggewicht in Bodem/Sediment um Naar dataportaal
(2398) Korrelgroottefractie slib (0 tot 38 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(2399) Korrelgroottefractie slib (2 tot 63um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(2732) Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) in um in bovenste 10 cm sediment um Naar dataportaal
(3287) Korrelgroottefractie Klei ( 2-4 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(3288) Korrelgroottefractie silt ( 4-16 um) in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal
(4969) Korrelgroottefractie Slib <63um in % in sediment van 0 tot 10 cm % Naar dataportaal