Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-001 - Saliniteit, temperatuur, geleidbaarheid (continu)

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(272) Geleidendheid (Conductiviteit) in mS/cm in de waterkolom mS/cm Naar dataportaal
(998) Saliniteit in PSU in oppervlaktewater PSU Naar dataportaal
(1046) Temperatuur in graden celcius van het oppervlaktewater graden celcius Naar dataportaal
(1755) Chloride in mg/l Uitgedrukt in Chloride in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1812) Geleidendheid (Conductiviteit) in mS/m t.o.v. 20 graden Celsius in oppervlaktewater mS/m Naar dataportaal
(2562) Geleidendheid (Conductiviteit) in us/cm in oppervlaktewater uS/cm Naar dataportaal