Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-V-004 - Temperatuur - Periodiek

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(236) Chloride in mg/l in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1045) Temperatuur in graden celcius in water graden celcius Naar dataportaal
(1046) Temperatuur in graden celcius van het oppervlaktewater graden celcius Naar dataportaal
(1047) Temperatuur in graden celcius, gemeten met CTD graden celcius Naar dataportaal