Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-V-010 - Zuurstof - Periodiek

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(178) Chemisch zuurstofverbruik in mg/l uitgedrukt in Zuurstof (O2) in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1213) Zuurstof in % in oppervlaktewater % Naar dataportaal
(1214) Zuurstof in mg/l in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(2411) Zuurstof in % in sediment % Naar dataportaal