Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-V-015 - Zware metalen in sediment

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1) Acenafteen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(4) Acenaftyleen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(7) Aldrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(31) Antraceen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(42) Arseen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(49) Azinfos-ethyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(51) Azinfos-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(57) 2,2',4,4',6-Pentabroomdifenyl ether (BDE100) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(58) 2,2',4,4',5,5'-Hexabroomdifenyl ether (BDE153) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(59) 2,2',4,4',5,6'-Hexabroomdifenyl ether (BDE154) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(61) 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decabroomdifenyl ether (BDE209) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(62) 2,4,4'-Tribroomdifenyl ether (BDE28) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(63) 2,2',4,4'-Tetrabroomdifenyl ether (BDE47) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(64) 2,3',4,4'-Tetrabroomdifenyl ether (BDE66) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(65) 2,2',3,4,4'-Pentabroomdifenyl ether (BDE85) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(67) 2,2',4,4',5-Pentabroomdifenyl ether (BDE99) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(71) Benzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(77) Benzo(a)antraceen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(85) Benzo(a)pyreen (b) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(92) Benzo(b)fluorantheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(97) Benzo(e)pyreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(100) Benzo(g,h,i)peryleen (b) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(109) Benzo(k)fluorantheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(131) Biotische index (10-0) in - in sediment DIMSLS Naar dataportaal
(134) Broomfos-ethyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(136) Broomfos-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(139) Broombenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(141) Broomchloormethaan (Halon 1011) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(143) Broomdichloormethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(147) Butylbenzeen, normaal ( n-Butylbenzeen)in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(149) Butylbenzeen, secundair ( s-Butylbenzeen)in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(151) Butylbenzeen, tertiair ( t-Butylbenzeen)in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(162) Cadmium in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(183) Chloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(189) Cis-Chloordaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(191) Trans-Chloordaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(222) 3-Chloorpropeen (Allylchloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(224) 2-Chloortolueen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(226) 3-Chloortolueen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(228) 4-Chloortolueen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(251) Chlorpyrifos-ethyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(253) Chlorpyrifos-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(262) Chroom in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(265) Chryseen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(274) Geleidendheid (Conductiviteit) ter plaatse in us/cm in sediment uS/cm Naar dataportaal
(283) Cyaniden totaal in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(308) Diazinon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(316) Dibroomchloormethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(319) 1,2-Dibroomethaan (Ethyleendibromide) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(322) Dibroommethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(324) Dibutyltin in ug/kg Uitgedrukt in Tin/ drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(337) 1,2-Dichloorbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(339) 1,3-Dichloorbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(341) 1,4-Dichloorbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(351) 4,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (pp'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(353) 4,4'-Dichloordifenyldichlooretheen (pp'Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(356) 1,1-Dichloorethaan (Ethylideenchloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(358) 1,2-Dichloorethaan (Ethyleendichloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(361) Cis-1,2-Dichlooretheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(363) Trans-1,2-Dichlooretheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(375) Dichloormethaan (Methyleenchloride) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(385) 1,2-Dichloorpropaan (Propyleendichloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(387) 1,3-Dichloorpropaan (Propyleendichloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(392) 1,3-Dichloorpropeen (cis) (Dichloorprop(yl)een) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(394) 1,3-Dichloorpropeen (trans) (Dichloorprop(yl)een) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(396) 2,3-Dichloorpropeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(399) Dichloorvos in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(401) 2,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (Op'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(403) 4,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (pp'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(404) 2,4'-Dichloordifenyldichlooretheen (op'Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(408) 2,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (Op'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(414) Dieldrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(421) Difenyltin in ug/kg Uitgedrukt in Tin/ drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(429) Dimethoaat in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(468) Alfa-Endosulfan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(472) Endosulfan, sulfaat in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(476) Endrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(489) Ethylbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(501) Fenantreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(506) Fenitrothion in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(514) Fenthion in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(520) Fluorantheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(523) Fluoreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(546) Fosfor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(559) N Heptaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(560) Heptachloor in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(562) 2,2',3,3',4,4',5-Heptachloorbifenyl (PCB170) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(564) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloorbifenyl (PCB180) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(577) Cis Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(579) Trans Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(584) N Hexaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(585) Hexabroomcyclododecaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(589) 2,2',3,4,4',5'-Hexachloorbifenyl (PCB138) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(590) 2,2',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB153) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(591) 3,3',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB169) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(600) Hexachloorbutadieen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(603) Alfa-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(606) Beta-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(610) Epsilon-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(612) Gamma-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(613) Hexachloorethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(630) Indeno(1,2,3-c,d)pyreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(635) Isodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(639) Isopropylbenzeen (Cumeen) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(644) Isopropyltolueen, para (4-Cymeen) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(656) Kalk en organische stof in % in sediment % Naar dataportaal
(672) Organische koolstof, totaal in g/kg uitgedrukt in Koolstof/ drooggewicht in sediment g/kg Naar dataportaal
(677) Apolaire koolwaterstoffen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(679) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C10-C12 in % in sediment % Naar dataportaal
(680) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C12-C20 in % in sediment % Naar dataportaal
(681) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C20-C30 in % in sediment % Naar dataportaal
(682) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C30-C40 in % in sediment % Naar dataportaal
(689) Koper in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(691) Korrelgrootte distributie <16um in % in sediment % Naar dataportaal
(692) Korrelgrootte distributie <2um in % in sediment % Naar dataportaal
(693) Korrelgrootte distributie <2um, totaal in % in sediment % Naar dataportaal
(696) Korrelgrootte distributie <50um in % in sediment % Naar dataportaal
(697) Korrelgrootte distributie <63um in % in sediment % Naar dataportaal
(699) Korrelgrootte distributie >2um en <63um in % in sediment % Naar dataportaal
(701) Korrelgrootte distributie >63um in % in sediment % Naar dataportaal
(733) Kwik in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(745) Lood in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(752) Malathion in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(771) Methidathion in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(774) Methoxychloor in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(779) Methyl-tert.butylether in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(794) Mevinfos in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(800) Monobutyltin in ug/kg Uitgedrukt in Tin / drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(803) Monofenyltin in ug/kg Uitgedrukt in Tin / drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(813) Naftaleen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(826) Nikkel in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(839) N Octaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(859) Organische stof in % in sediment % Naar dataportaal
(864) Extraheerbare organohalogenen (EOX) in mg/kg Uitgedrukt in Chloor/ drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(876) Parathion-ethyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(878) Parathion-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(916) Pentachloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(918) 2,2',4,5,5'-Pentachloorbifenyl (PCB101) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(919) 2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl (PCB118) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(925) Pentachloornitrobenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(939) Peryleen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(941) Organochloorpesticiden in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(952) Pirimifos-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(959) Polyaromatische KWS (6 Borneff) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(963) Polychloorbifenyl (PCB) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(976) Propylbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(988) Pyreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1018) Kjeldahl stikstof in mg/kg Uitgedrukt in Stikstof / drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1023) Stikstof in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1030) Styreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1042) Telodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1044) Temperatuur in graden celcius in sediment graden celcius Naar dataportaal
(1054) Tetrabroombisfenol-A in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1055) Tetrabutyltin in ug/kg uitgedrukt in Tin/ drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1057) 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1059) 1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1061) 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1064) 2,2',4,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB49) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1066) 2,2',5,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB52) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1072) 1,1,1,2-Tetrachloorethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1076) Tetrachlooretheen (per) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1077) Tetrachloorethyleen extrah.apol.stoffen in mg/kg drooggewicht in waterbodem mg/kg Naar dataportaal
(1085) Tetrachloormethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1086) 2,3,4,5-Tetrachloornitrobenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1088) 2,3,5,6-Tetrachloornitrobenzeen (Tecnazeen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1104) Tolueen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1109) Tribroommethaan (broomform) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1113) Tributyltin in ug/kg Uitgedrukt in Tin / drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1118) 1,2,3-Trichloorbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1120) 1,2,4-Trichloorbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1122) 1,3,5-Trichloorbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1127) 2,4,4'-Trichloorbifenyl (PCB28) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1128) 2,4',5-Trichloorbifenyl (PCB31) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1136) 1,1,1-Trichloorethaan (Methylchloroform) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1139) 1,1,2-Trichloorethaan (Vinyltrichloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1143) Trichlooretheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1155) Trichloormethaan (Chloroform) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1156) 1,2,3-Trichloorpropaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1163) Trifenyltin in ug/kg Uitgedrukt in Tin / drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1171) 1,2,4-Trimethylbenzeen (Pseudocumeen) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1173) 1,3,5-Trimethylbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1182) Chlooretheen (Vinylchloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1185) Vluchtige stof in % in sediment % Naar dataportaal
(1187) 1,2-Xyleen (1,2-Dimethylbenzeen/ Ortho-Xyleen) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1190) Xylenen (m+p) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1204) Zink in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1208) Zuurgraad (pH) in sediment DIMSLS Naar dataportaal
(1327) Dibenzo(a,h)antraceen in mg/kg drooggewicht in waterbodem mg/kg Naar dataportaal
(1700) Aluminium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(1740) Calcium in g/kg drooggewicht in Bodem/Sediment g/kg Naar dataportaal
(1827) Hexachloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in Bodem/Sediment ug/kg Naar dataportaal
(1834) Ijzer in g/kg drooggewicht in Bodem/Sediment g/kg Naar dataportaal
(1842) Kalium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(1844) Kobalt in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(1869) Magnesium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(1872) Mangaan in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(1895) Natrium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(1944) Selenium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(1988) Tin in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(2011) Uranium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(2015) Vanadium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(2411) Zuurstof in % in sediment % Naar dataportaal
(2412) Zuurstof in mg/l in sediment mg/l Naar dataportaal
(2420) Lengte in m in sediment m Naar dataportaal
(2423) Droogrest in % van sediment % Naar dataportaal
(2426) Breedte in m in sediment m Naar dataportaal
(2436) Dikte in cm van sediment cm Naar dataportaal
(2588) Cyanide (vrij) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(4721) 2,2',3,4,4',5',6'-Heptabroomdifenyl ether (BDE183) in ug/g drooggewicht in sediment ug/g Naar dataportaal