Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-FC-V-018 - Polluenten in de bodem van overstromingsgebieden

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1) Acenafteen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(4) Acenaftyleen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(7) Aldrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(31) Antraceen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(42) Arseen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(45) Asrest in % in sediment % Naar dataportaal
(47) Atrazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(69) Bentazon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(77) Benzo(a)antraceen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(85) Benzo(a)pyreen (b) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(92) Benzo(b)fluorantheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(100) Benzo(g,h,i)peryleen (b) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(109) Benzo(k)fluorantheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(162) Cadmium in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(189) Cis-Chloordaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(191) Trans-Chloordaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(231) Chloortoluron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(262) Chroom in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(265) Chryseen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(278) Cyanazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(301) Desethylatrazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(303) Desisopropylatrazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(310) Dibenzo(a,h)antraceen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(351) 4,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (pp'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(401) 2,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (Op'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(403) 4,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (pp'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(406) 2,4-Dichloordifenyldichlooretheen (op-Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(407) 4,4-Dichloordifenyldichlooretheen (pp-Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(408) 2,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (Op'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(414) Dieldrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(459) Diuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(465) Droogrest na decanteren in %OS % Naar dataportaal
(468) Alfa-Endosulfan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(476) Endrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(480) Extraheerbare organohalogenen (EOX) in mg/kg uitgedrukt in org. Chloor /drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(501) Fenantreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(520) Fluorantheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(523) Fluoreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(546) Fosfor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(560) Heptachloor in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(564) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloorbifenyl (PCB180) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(571) Alfa Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(572) Beta Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(574) Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(589) 2,2',3,4,4',5'-Hexachloorbifenyl (PCB138) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(590) 2,2',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB153) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(603) Alfa-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(606) Beta-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(608) Delta-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(612) Gamma-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(616) Hexazinon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(630) Indeno(1,2,3-c,d)pyreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(635) Isodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(646) Isoproturon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(689) Koper in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(733) Kwik in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(736) Linuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(745) Lood in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(748) Lutumgehalte in % gemin.stof in sediment % Naar dataportaal
(754) Mangaan in ?? in sediment - Naar dataportaal
(765) Metazachlor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(767) Methabenzthiazuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(774) Methoxychloor in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(787) Metobromuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(789) Metolachloor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(791) Metoxuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(807) Monolinuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(813) Naftaleen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(826) Nikkel in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(848) Minerale olie in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(918) 2,2',4,5,5'-Pentachloorbifenyl (PCB101) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(919) 2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl (PCB118) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(969) Prometryn in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(973) Propazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(988) Pyreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1002) Sebutylazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1014) Simazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1018) Kjeldahl stikstof in mg/kg Uitgedrukt in Stikstof / drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1042) Telodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1050) Terbutryn in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1052) Terbutylazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1066) 2,2',5,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB52) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1114) Tributyltin in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1127) 2,4,4'-Trichloorbifenyl (PCB28) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg Naar dataportaal
(1204) Zink in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg Naar dataportaal
(1700) Aluminium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg Naar dataportaal
(1827) Hexachloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in Bodem/Sediment ug/kg Naar dataportaal
(1834) Ijzer in g/kg drooggewicht in Bodem/Sediment g/kg Naar dataportaal