Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-FC-V-018 - Polluenten in de bodem van overstromingsgebieden

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(92) acenafteen Droge Stof mg/kg
(92) acenafthyleen Droge Stof mg/kg
(92) aldrin Droge Stof mg/kg
(92) alfa HCH Droge Stof mg/kg
(92) alfa Heptachloorepoxide Droge Stof mg/kg
(92) alfaendosulfan Droge Stof mg/kg
(92) Aluminium Droge Stof mg/kg
(92) anthraceen Droge Stof mg/kg
(92) Arseen Droge Stof mg/kg
(92) Asrest mg/kg
(92) atrazine Droge Stof mg/kg
(92) Bentazon Droge Stof mg/kg
(92) benzo(a)pyreen Droge Stof mg/kg
(92) benzoanthraceen Droge Stof mg/kg
(92) benzobfluorantheen Droge Stof mg/kg
(92) benzokfluorantheen Droge Stof mg/kg
(92) benzoperyleen Droge Stof mg/kg
(92) beta HCH Droge Stof mg/kg
(92) beta Heptachloorepoxide Droge Stof mg/kg
(92) Cadmium Droge Stof mg/kg
(92) chloortoluron Droge Stof mg/kg
(92) Chroom Droge Stof mg/kg
(92) chryseen Droge Stof mg/kg
(92) cis-chloordaan Droge Stof mg/kg
(92) cyanazine Droge Stof mg/kg
(92) delta HCH Droge Stof mg/kg
(92) desethylatrazine Droge Stof mg/kg
(92) desisopropylatrazine Droge Stof mg/kg
(92) dibenzoanthraceen Droge Stof mg/kg
(92) dieldrin Droge Stof mg/kg
(92) Diuron Droge Stof mg/kg
(92) Droogrest na decanteren mg/kg
(92) endrin Droge Stof mg/kg
(92) EOX Droge Stof mg/kg
(92) fenanthreen Droge Stof mg/kg
(92) fluorantheen Droge Stof mg/kg
(92) fluoreen Droge Stof mg/kg
(92) Fosfor Droge Stof mg/kg
(92) gamma HCH Droge Stof mg/kg
(92) hcb Droge Stof mg/kg
(92) hexazinon Droge Stof mg/kg
(92) hptcl Droge Stof mg/kg
(92) hptclep Droge Stof mg/kg
(92) Ijzer Droge Stof mg/kg
(92) indenopyreen Droge Stof mg/kg
(92) isodrin Droge Stof mg/kg
(92) Isoproturon Droge Stof mg/kg
(92) Kjeldahl N Droge Stof mg/kg
(92) Koper Droge Stof mg/kg
(92) Kwik Droge Stof mg/kg
(92) Linuron Droge Stof mg/kg
(92) Lood Droge Stof mg/kg
(92) Lutumgehalte mg/kg
(92) Mangaan mg/kg
(92) metazachloor Droge Stof mg/kg
(92) methabenzthiazuron Droge Stof mg/kg
(92) Methoxychloor Droge Stof mg/kg
(92) metobromuron Droge Stof mg/kg
(92) Metolachlor Droge Stof mg/kg
(92) metoxuron Droge Stof mg/kg
(92) Minerale olie Droge Stof mg/kg
(92) monolinuron Droge Stof mg/kg
(92) naftaleen Droge Stof mg/kg
(92) Nikkel Droge Stof mg/kg
(92) opDDD Droge Stof mg/kg
(92) opDDE Droge Stof mg/kg
(92) opDDT Droge Stof mg/kg
(92) pcb101 Droge Stof mg/kg
(92) pcb118 Droge Stof mg/kg
(92) pcb138 Droge Stof mg/kg
(92) pcb153 Droge Stof mg/kg
(92) pcb180 Droge Stof mg/kg
(92) pcb28 Droge Stof mg/kg
(92) pcb52 Droge Stof mg/kg
(92) ppDDD Droge Stof mg/kg
(92) ppDDE Droge Stof mg/kg
(92) ppDDT Droge Stof mg/kg
(92) prometryn Droge Stof mg/kg
(92) propazine Droge Stof mg/kg
(92) pyreen Droge Stof mg/kg
(92) sebutylazine Droge Stof mg/kg
(92) simazine Droge Stof mg/kg
(92) Telodrin Droge Stof mg/kg
(92) terbutryn Droge Stof mg/kg
(92) terbutylazine Droge Stof mg/kg
(92) trans-chloordaan Droge Stof mg/kg
(92) Tributyltin Droge Stof mg/kg
(92) Zink Droge Stof mg/kg
(93) acenafteen Droge Stof mg/kg
(93) acenafthyleen Droge Stof mg/kg
(93) aldrin Droge Stof mg/kg
(93) alfa HCH Droge Stof mg/kg
(93) alfaendosulfan Droge Stof mg/kg
(93) anthraceen Droge Stof mg/kg
(93) Arseen Droge Stof mg/kg
(93) Asrest mg/kg
(93) benzo(a)pyreen Droge Stof mg/kg
(93) benzoanthraceen Droge Stof mg/kg
(93) benzobfluorantheen Droge Stof mg/kg
(93) benzokfluorantheen Droge Stof mg/kg
(93) benzoperyleen Droge Stof mg/kg
(93) beta HCH Droge Stof mg/kg
(93) Cadmium Droge Stof mg/kg
(93) Chroom Droge Stof mg/kg
(93) chryseen Droge Stof mg/kg
(93) cis-chloordaan Droge Stof mg/kg
(93) dibenzoanthraceen Droge Stof mg/kg
(93) dieldrin Droge Stof mg/kg
(93) Droogrest na decanteren mg/kg
(93) endrin Droge Stof mg/kg
(93) EOX Droge Stof mg/kg
(93) fenanthreen Droge Stof mg/kg
(93) fluorantheen Droge Stof mg/kg
(93) fluoreen Droge Stof mg/kg
(93) Fosfor Droge Stof mg/kg
(93) gamma HCH Droge Stof mg/kg
(93) hcb Droge Stof mg/kg
(93) hptcl Droge Stof mg/kg
(93) hptclep Droge Stof mg/kg
(93) indenopyreen Droge Stof mg/kg
(93) isodrin Droge Stof mg/kg
(93) Kjeldahl N Droge Stof mg/kg
(93) Koper Droge Stof mg/kg
(93) Kwik Droge Stof mg/kg
(93) Lood Droge Stof mg/kg
(93) Lutumgehalte mg/kg
(93) Methoxychloor Droge Stof mg/kg
(93) Minerale olie Droge Stof mg/kg
(93) naftaleen Droge Stof mg/kg
(93) Nikkel Droge Stof mg/kg
(93) opDDD Droge Stof mg/kg
(93) opDDE Droge Stof mg/kg
(93) opDDT Droge Stof mg/kg
(93) pcb101 Droge Stof mg/kg
(93) pcb118 Droge Stof mg/kg
(93) pcb138 Droge Stof mg/kg
(93) pcb153 Droge Stof mg/kg
(93) pcb180 Droge Stof mg/kg
(93) pcb28 Droge Stof mg/kg
(93) pcb52 Droge Stof mg/kg
(93) ppDDD Droge Stof mg/kg
(93) ppDDE Droge Stof mg/kg
(93) ppDDT Droge Stof mg/kg
(93) pyreen Droge Stof mg/kg
(93) Telodrin Droge Stof mg/kg
(93) trans-chloordaan Droge Stof mg/kg
(93) Zink Droge Stof mg/kg
(94) acenafteen Droge Stof ug/l
(94) acenafthyleen Droge Stof ug/l
(94) aldrin Droge Stof ug/l
(94) alfa HCH Droge Stof ug/l
(94) alfa Heptachloorepoxide Droge Stof ug/l
(94) alfaendosulfan Droge Stof ug/l
(94) Aluminium Droge Stof ug/l
(94) anthraceen Droge Stof ug/l
(94) Arseen Droge Stof ug/l
(94) Asrest ug/l
(94) benzo(a)pyreen Droge Stof ug/l
(94) benzoanthraceen Droge Stof ug/l
(94) benzobfluorantheen Droge Stof ug/l
(94) benzokfluorantheen Droge Stof ug/l
(94) benzoperyleen Droge Stof ug/l
(94) beta HCH Droge Stof ug/l
(94) beta Heptachloorepoxide Droge Stof ug/l
(94) Cadmium Droge Stof ug/l
(94) Chroom Droge Stof ug/l
(94) chryseen Droge Stof ug/l
(94) cis-chloordaan Droge Stof ug/l
(94) delta HCH Droge Stof ug/l
(94) dibenzoanthraceen Droge Stof ug/l
(94) dieldrin Droge Stof ug/l
(94) Droogrest na decanteren ug/l
(94) endrin Droge Stof ug/l
(94) EOX Droge Stof ug/l
(94) fenanthreen Droge Stof ug/l
(94) fluorantheen Droge Stof ug/l
(94) fluoreen Droge Stof ug/l
(94) Fosfor Droge Stof ug/l
(94) gamma HCH Droge Stof ug/l
(94) hcb Droge Stof ug/l
(94) hptcl Droge Stof ug/l
(94) hptclep Droge Stof ug/l
(94) indenopyreen Droge Stof ug/l
(94) isodrin Droge Stof ug/l
(94) Kjeldahl N Droge Stof ug/l
(94) Koper Droge Stof ug/l
(94) Kwik Droge Stof ug/l
(94) Lood Droge Stof ug/l
(94) Lutumgehalte ug/l
(94) Methoxychloor Droge Stof ug/l
(94) Minerale olie Droge Stof ug/l
(94) naftaleen Droge Stof ug/l
(94) Nikkel Droge Stof ug/l
(94) opDDD Droge Stof ug/l
(94) opDDE Droge Stof ug/l
(94) opDDT Droge Stof ug/l
(94) pcb101 Droge Stof ug/l
(94) pcb118 Droge Stof ug/l
(94) pcb138 Droge Stof ug/l
(94) pcb153 Droge Stof ug/l
(94) pcb180 Droge Stof ug/l
(94) pcb28 Droge Stof ug/l
(94) pcb52 Droge Stof ug/l
(94) ppDDD Droge Stof ug/l
(94) ppDDE Droge Stof ug/l
(94) ppDDT Droge Stof ug/l
(94) pyreen Droge Stof ug/l
(94) Telodrin Droge Stof ug/l
(94) trans-chloordaan Droge Stof ug/l
(94) Tributyltin Droge Stof ug/l
(94) Zink Droge Stof ug/l
(96) acenafteen Droge Stof mg/kg
(96) acenafthyleen Droge Stof mg/kg
(96) aldrin Droge Stof mg/kg
(96) alfa HCH Droge Stof mg/kg
(96) alfa Heptachloorepoxide Droge Stof mg/kg
(96) alfaendosulfan Droge Stof mg/kg
(96) anthraceen Droge Stof mg/kg
(96) Arseen Droge Stof mg/kg
(96) Asrest mg/kg
(96) atrazine Droge Stof mg/kg
(96) Bentazon Droge Stof mg/kg
(96) benzo(a)pyreen Droge Stof mg/kg
(96) benzoanthraceen Droge Stof mg/kg
(96) benzobfluorantheen Droge Stof mg/kg
(96) benzokfluorantheen Droge Stof mg/kg
(96) benzoperyleen Droge Stof mg/kg
(96) beta HCH Droge Stof mg/kg
(96) beta Heptachloorepoxide Droge Stof mg/kg
(96) Cadmium Droge Stof mg/kg
(96) chloortoluron Droge Stof mg/kg
(96) Chroom Droge Stof mg/kg
(96) chryseen Droge Stof mg/kg
(96) cis-chloordaan Droge Stof mg/kg
(96) cyanazine Droge Stof mg/kg
(96) delta HCH Droge Stof mg/kg
(96) desethylatrazine Droge Stof mg/kg
(96) desisopropylatrazine Droge Stof mg/kg
(96) dibenzoanthraceen Droge Stof mg/kg
(96) dieldrin Droge Stof mg/kg
(96) Diuron Droge Stof mg/kg
(96) Droogrest na decanteren mg/kg
(96) endrin Droge Stof mg/kg
(96) EOX Droge Stof mg/kg
(96) fenanthreen Droge Stof mg/kg
(96) fluorantheen Droge Stof mg/kg
(96) fluoreen Droge Stof mg/kg
(96) Fosfor Droge Stof mg/kg
(96) gamma HCH Droge Stof mg/kg
(96) hcb Droge Stof mg/kg
(96) hexazinon Droge Stof mg/kg
(96) hptcl Droge Stof mg/kg
(96) hptclep Droge Stof mg/kg
(96) indenopyreen Droge Stof mg/kg
(96) isodrin Droge Stof mg/kg
(96) Isoproturon Droge Stof mg/kg
(96) Kjeldahl N Droge Stof mg/kg
(96) Koper Droge Stof mg/kg
(96) Kwik Droge Stof mg/kg
(96) Linuron Droge Stof mg/kg
(96) Lood Droge Stof mg/kg
(96) Lutumgehalte mg/kg
(96) metazachloor Droge Stof mg/kg
(96) methabenzthiazuron Droge Stof mg/kg
(96) Methoxychloor Droge Stof mg/kg
(96) metobromuron Droge Stof mg/kg
(96) Metolachlor Droge Stof mg/kg
(96) metoxuron Droge Stof mg/kg
(96) Minerale olie Droge Stof mg/kg
(96) monolinuron Droge Stof mg/kg
(96) naftaleen Droge Stof mg/kg
(96) Nikkel Droge Stof mg/kg
(96) opDDD Droge Stof mg/kg
(96) opDDE Droge Stof mg/kg
(96) opDDT Droge Stof mg/kg
(96) pcb101 Droge Stof mg/kg
(96) pcb118 Droge Stof mg/kg
(96) pcb138 Droge Stof mg/kg
(96) pcb153 Droge Stof mg/kg
(96) pcb180 Droge Stof mg/kg
(96) pcb28 Droge Stof mg/kg
(96) pcb52 Droge Stof mg/kg
(96) ppDDD Droge Stof mg/kg
(96) ppDDE Droge Stof mg/kg
(96) ppDDT Droge Stof mg/kg
(96) prometryn Droge Stof mg/kg
(96) propazine Droge Stof mg/kg
(96) pyreen Droge Stof mg/kg
(96) sebutylazine Droge Stof mg/kg
(96) simazine Droge Stof mg/kg
(96) Telodrin Droge Stof mg/kg
(96) terbutryn Droge Stof mg/kg
(96) terbutylazine Droge Stof mg/kg
(96) trans-chloordaan Droge Stof mg/kg
(96) Tributyltin Droge Stof mg/kg
(96) Zink Droge Stof mg/kg
(97) acenafteen Droge Stof mg/kg
(97) acenafthyleen Droge Stof mg/kg
(97) aldrin Droge Stof mg/kg
(97) alfa HCH Droge Stof mg/kg
(97) alfa Heptachloorepoxide Droge Stof mg/kg
(97) alfaendosulfan Droge Stof mg/kg
(97) anthraceen Droge Stof mg/kg
(97) Arseen Droge Stof mg/kg
(97) Asrest mg/kg
(97) atrazine Droge Stof mg/kg
(97) Bentazon Droge Stof mg/kg
(97) benzo(a)pyreen Droge Stof mg/kg
(97) benzoanthraceen Droge Stof mg/kg
(97) benzobfluorantheen Droge Stof mg/kg
(97) benzokfluorantheen Droge Stof mg/kg
(97) benzoperyleen Droge Stof mg/kg
(97) beta HCH Droge Stof mg/kg
(97) beta Heptachloorepoxide Droge Stof mg/kg
(97) Cadmium Droge Stof mg/kg
(97) chloortoluron Droge Stof mg/kg
(97) Chroom Droge Stof mg/kg
(97) chryseen Droge Stof mg/kg
(97) cis-chloordaan Droge Stof mg/kg
(97) cyanazine Droge Stof mg/kg
(97) delta HCH Droge Stof mg/kg
(97) desethylatrazine Droge Stof mg/kg
(97) desisopropylatrazine Droge Stof mg/kg
(97) dibenzoanthraceen Droge Stof mg/kg
(97) dieldrin Droge Stof mg/kg
(97) Diuron Droge Stof mg/kg
(97) Droogrest na decanteren mg/kg
(97) endrin Droge Stof mg/kg
(97) EOX Droge Stof mg/kg
(97) fenanthreen Droge Stof mg/kg
(97) fluorantheen Droge Stof mg/kg
(97) fluoreen Droge Stof mg/kg
(97) Fosfor Droge Stof mg/kg
(97) gamma HCH Droge Stof mg/kg
(97) hcb Droge Stof mg/kg
(97) hexazinon Droge Stof mg/kg
(97) hptcl Droge Stof mg/kg
(97) hptclep Droge Stof mg/kg
(97) indenopyreen Droge Stof mg/kg
(97) isodrin Droge Stof mg/kg
(97) Isoproturon Droge Stof mg/kg
(97) Kjeldahl N Droge Stof mg/kg
(97) Koper Droge Stof mg/kg
(97) Kwik Droge Stof mg/kg
(97) Linuron Droge Stof mg/kg
(97) Lood Droge Stof mg/kg
(97) Lutumgehalte mg/kg
(97) metazachloor Droge Stof mg/kg
(97) methabenzthiazuron Droge Stof mg/kg
(97) Methoxychloor Droge Stof mg/kg
(97) metobromuron Droge Stof mg/kg
(97) Metolachlor Droge Stof mg/kg
(97) metoxuron Droge Stof mg/kg
(97) Minerale olie Droge Stof mg/kg
(97) monolinuron Droge Stof mg/kg
(97) naftaleen Droge Stof mg/kg
(97) Nikkel Droge Stof mg/kg
(97) opDDD Droge Stof mg/kg
(97) opDDE Droge Stof mg/kg
(97) opDDT Droge Stof mg/kg
(97) pcb101 Droge Stof mg/kg
(97) pcb118 Droge Stof mg/kg
(97) pcb138 Droge Stof mg/kg
(97) pcb153 Droge Stof mg/kg
(97) pcb180 Droge Stof mg/kg
(97) pcb28 Droge Stof mg/kg
(97) pcb52 Droge Stof mg/kg
(97) ppDDD Droge Stof mg/kg
(97) ppDDE Droge Stof mg/kg
(97) ppDDT Droge Stof mg/kg
(97) prometryn Droge Stof mg/kg
(97) propazine Droge Stof mg/kg
(97) pyreen Droge Stof mg/kg
(97) sebutylazine Droge Stof mg/kg
(97) simazine Droge Stof mg/kg
(97) Telodrin Droge Stof mg/kg
(97) terbutryn Droge Stof mg/kg
(97) terbutylazine Droge Stof mg/kg
(97) trans-chloordaan Droge Stof mg/kg
(97) Tributyltin Droge Stof mg/kg
(97) Zink Droge Stof mg/kg